Kategori: Støtteerklæringer

I denne kategori finder du alle støtteerklæringer som Vestbredden, Hasmania og Hauskvartalet har modtaget.

Støtteerklæring fra Blitz!

Blitz tar sterk avstand fra Byrådets plan om å selge ut Bo­ og arbeidskollektivet Vestbredden til sikker nedleggelse. Vestbredden har fungert som boligtiltak i 16 år, og er et av altfor få tiltak som utgjør et alternativ til boligmarkedet for…

Støtteerklæring fra Foreningen Kulturmarked Brenneriveien (KUMA)

Støtteerklæring Hausmannsgate 40 Foreningen Kulturmarked Brenneriveien (Kuma)* er en forening som er satt sammen av et mangfold av aktører som har sitt virke i, eller i nærheten av, Brenneriveien. Foreningens medlemmer er gårdeiere, kulturaktører, næringsdrivende og utdanningsinstitusjoner med mere. Foreningen…