Historikk

Vi lever stadig vekk i turbulente tider – her er en liten historisk oppdatering på Vestbreddens kamp for overlevelse, kampen har vært igang i 16 år og slutter ikke her!

 •  19. Mai. 2004: Oslo kommune kjøper Hauskvartalet av Statsbygg med et ønske om å opprettholde kulturen i kvartalet.
 • 2005-2008: Ny reguleringsplan blir utarbeidet for Hausmannskvartalet i samarbeid med brukerne av Hausmania og beboerne på Vestbredden Vel Vel.  Det daværende bystyre stemte for denne planen med støtte fra både Arbeiderpartiet og Venstre. Reguleringsplan for Hauskvartalet
 • 2009-10: Hausmannsgate 40 hvor Samvirket Vestbredden Vel Vel holder hus blir forsøkt solgt til Høyskolene i Oslo og Akershus (HIOA), salget blir heldigvis nedstemt på deres årsmøte.
 • 25. Nov. 2014: Verdivurdering blir foretatt av Hauskvartalet se side 17, 18 og 19 for detaljer om Vestbredden (Hausmannsgate 40), “Bebodd, relativ høy risiko for uforutsette elementer”. Verdivurdering – Hauskvartalet.
 • 27. Nov. 2014: Vestbredden ble så lagt på finn.no i nok et salgsfremstøt, se salgsprospekt
 • 5. februar 2015: Etter en lang interndemokratisk prosess, kom samvirket med en offisiell pressemelding som tydeliggjør Vestbreddens stilling til salgsframstøtet. se pressemelding
 •  6. februar: Leieboerforeningen kommer med en offisiell støtteerklæring på deres hjemmeside. se artikkel
 • 16. Februar: Radikal Portal skriver artikkel om Vestbreddens kamp for overlevelse. Se artikkel.
 • 16. februar:  Vestbredden lanserer en underskriftskampanje for å stille krav om et innbyggerinitiativ med det formål å “Trekke samvirket Vestbredden Vel Vel ut av salgspakken”. se underskrift-innsamling.
 • 20. februar: etter å ha innsamlet over 600 underskrifter innleverte kollektivet sitt eget offisielle innbyggerinitiativ i 49 eksemplarer på Rådhuset. se video-opptak av overlevering,se indbyggerinitiativ
 •  2. mars: Kollektivets innbyggerinitiativ ble behandlet av forretningsutvalget, som i sin tur sendte saken videre til Finanskomiteen, se saksakt
 • 14. mars: Aftenposten lager intervju med styret fra Hausmania og Bård Folke Fredriksen, angående salgsforsøket se artikkel
 • 7. april : Finanskomiteens arbeidsutvalg behandler innbyggerinitativet og det bestemmes at saken skal behandles av Finanskomiteen 15. april 2015
 • 11. april: Beboere fra Vestbredden uttaler seg til Aftenposten. se artikkel
 • 13. april  En e-post blir sendt fra Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen til Finanskomiten, hvor han oppfordrer komiteen til å ikke trekke Vestbredden ut av salgspakken, les mail her
 • 15. april: Etter at det har blitt bestemt at Finanskomiteen skulle behandle saken om Vestbreddens innbyggerinitiativ innen den endelige avgjørelse skulle tas i bystyret, møtte Vestbredden opp til deputasjon hos Finanskomiteen. Det var forberedt en 20min lang prosjektframleggelse og hele møtet ble dokumentert med video-opptak med folk fra Fuck off productions. Under dette møtet kom det frem at det kun var en av komiteens medlemmer som overhodet hadde sett det dokument som kollektivet innleverte på Rådhuset  20/2-15, i tillegg til dette virket det som om at kun veldig få av medlemmene hadde lest uttalelsen i denne saken fra Byråden.
 • 19. april: Radikal Portal skriver om byrådets oppfordring til ikke å trekke Vestbredden ut af salgspakken. Se artikkel.
 • 1. mai: Det blir avholdt gatefest foran Vestbredden med støtte fra mange forskjellige autonome prosjekter i Oslo, se artikkel om 1. mai
 • 5. mai: Vestbredden inviterer Finanskomiteen til åpent hus, for å vise prosjektet fram innen det tas avgjørelse i saken.
 • 8. mai: Finanskomiteens svar på behandlingen af Vestbreddens innbyggerinitiativ; de følger Byrådens ønske om å ikke trekke Vestbredden ut av salgspakken. (Det heter seg at Arbeiderpartiet fullt ut støtter privatiseringen av byen og ser det som eneste mulighet for å byutvikle. Dette stemmer ikke overens med Arbeiderpartiets støtte til gjeldende reguleringsplan fra 2008 hvor man skal behandle Hauskvartalet som en helhet. Vestbredden har tidligere hatt politisk støtte fra Arbeiderpartiet med Åse Kleveland i spissen.)  Se Finanskomiteens avgjørelse
 • 11. mai: Vestbredden mottar e-post fra Finanskomiteen om at det ikke har vært noen som ønsket å komme og se kollektivets boligprosjekt.
 • 20. mai: Den endelige avgjørelse om Vestbreddens innbyggerinitiativ skal tas av bystyret på et åpent møte på Oslo Rådhus kl 15:00. Det er også mulig å møtes på Vestbredden over en kopp kaffe kl 14:00
 • 20. Mai: Demokratiet spiller enda en gang fallitt, Oslo bystyre beslutter seg for ikke å trekke Hausmannsgate 40 ut av salgspakken. Bystyret_2015_05_1101831_1_1.
 • 21. Mai: Radikal Portal skriver om bystyrets udemokratiske vedtak. Se artikkel.
 • 27. Mai: Til orientering er forhandlingene avsluttet og Eiendoms – og byfornyelsesetaten har administrativt akseptert budet med høyest totalpris. Saken skal nå avgjøres på et bystyremøte hvor budgiver skal godkjennes. Det er bystyremøte 10. Juni kl 10, 17. Juni kl 12. Deretter er neste møte først 26. August kl 15.
 • 2. Juni: Squat.Net den internasjionale webside skriver om Vestbredden. Se artikkel.
 • 5. Juni: Vi har idag mottatt informasjon om status i arbeidet vedrørende salg i Hauskvartalet. EBY har sendt sin innstilling til saken til Rådhuset. Her skal byrådet behandle saken, deretter Finanskomiteen og til slutt blir saken sendt til bystyret hvor endelig vedtak blir fattet. Informasjon om status i arbeidet med salg av Hauskvartalet.
 • 8. Juni: Klassekampen skriver om Vestbreddens kamp mot salget.Kjemper mot salg - Klassekampen d.08-06-15
 • 16. Juni: Leieboerforeningen skriver på deres nettside; Husokkupasjon kan gi leiekontrakt.Se artikkel.
 • 7. Aug: Vestbredden Vel Vel utsender offisiell støtteerklæring for organisasjoner. Se Støtteerklæring for Vestbredden Vel Vel.
 • 11. Aug: Ivar Johansen (SV) offentliggjør hemmelig kjøpskontrakt inngått mellom EBY og Urbanium A/S. Se Ivar Johansens Blogg.
 • 12. Aug: Vestbredden Vel Vel reagerer på offenliggjørelsen av eventuell kjøper av Hauskvartalet. Kommer “Antikrist” også til Hausmannsgate?.
 • 18. Aug: Aftenposten (Osloby) skriver om Ivar Johansens offentliggjørelse av salgskontrakt.SV-politiker avslører ‘hemmelig’ kjøper – Disse vil overta Hauskvartalet.
 • 19. Aug: Bystyrekandidat for Arbeiderpartiet, Victoria Marie Eversen, skriver kronikk i Klassekampen om hennes møte med Samvirket Vestbredden Vel Vel (Les kronikken “Om å møte seg selv i døra”, ved å trykke på bilde nedenfor).om å møte seg selv i døra side
 • 19. Aug: Klassekampen skriver om Hauskvartalet og Espen Pay. Tas over av utviklere.
 • 19. Aug: Espen Pay og Byråd for byutvikling uttaler seg til klassekampen: Trykk på bilde nedenfor for at lese uttalelse:

Espen Pay til klassekampen

IMG_5504

 

 • Åse Kleveland

Åse Kleveland på vei inn på Vestbredden.