Den Store Boligkrisa! Demo på rådhusplassen 7 Mai kl 14:00

Boligkrisa webVi ønsker med dette å invitere til boligpolitisk markering og gatefest under navnet “Den store boligkrisa 2016”.

Etter at Husleiereguleringsloven ble opphevet i 2010 har Norge hatt et av verdens minst regulerte leiemarkeder for bolig. Samtidig er det lagt opp til at man skal eie sin egen bolig, og leietagere subsidierer boligeiere med over 55 milliarder i året. Dette er en ordning som fungerer for mange, men det er også mange som faller utenfor. Og vi ser en utvikling der det blir stadig flere.

Vi har i dag et bolig- og leiemarked hvor det ikke bare er ungdom og vanskeligstilte som er utsatt, men også småbarnsforeldre, aleneboere, eldre og mange andre. Full jobb med gjennomsnittlig inntekt er ofte ikke nok til å komme seg inn på boligmarkedet. Et akselerende boligmarked i kombinasjon med manglende boligpoltikk produserer hjemløshet.

Problemet er særlig stort i Oslo. Det er stadig oppslag i media om boliger som selges langt over takst og boligprisene er nå på nærmere 60.000 per m2 i gjennomsnitt i Oslo. Vi ser en utvikling der folk flest blir presset ut, og det kun er de med best økonomi som har råd til å bosette seg sentralt.

Byrådet sier i sin erklæring at de vil ta boligproblematikke på alvor.

– Vi skal utrede muligheten til å bygge og etablere ikke-kommersielle utleieboliger.

– Oslos største byutviklingsoppgave er å sørge for nok boliger til en økende befolkning og samtidig redusere de sosiale ulikhetene i byen.

– Bygging av flere boliger er viktig for at Oslo ikke skal bli en by hvor kun de med sterkest økonomi har råd til å bo. Det skal være variasjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen.

– Etablere nye og nåværende økologiske boligprosjekter, med tanke på nye byggemetoder, teknologier og boligformer.

Siden de fikk makten har de gjort lite for å realisere dette. De har derimot gått til angrep på Hauskvartalet, en av de siste mulighetene til å utvikle rimelige boliger sentralt i Oslo.

Vi innkaller derfor til den boligpolitiske markeringen: “Den store boligkrisa 2016”. Vi krever at byrådet tar boligproblematikken og sin egen erklæring på alvor.

Paroler:
Bolig for mennesker – ikke marked.
Mangfold i sentrum – Bevar Hauskvartalet.
Bolig en menneskerett – Ikke et privilegie.
Bolig til alle – et politisk ansvar.

poster7maitrykk web