Boligprosjektet

Prosjektet er et innovativt samhandlingsprosjekt for utvikling av byøkologiske lavkostnadsboliger og arbeidskollektiv med sosial profil, samt kulturarealer og flerbrukshall, i tråd med reguleringsplanens krav om høy grad av medvirkning.

Forprosjektet for boligdelen i Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42 har i tillegg til støtte fra Husbanken fått støtte fra Tre og By, som er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og Innovasjon Norge, for å utvikle flere boligprosjekter i tre i byen. Forprosjektet er gjort av Eriksen Skajaa Arkitekter i samarbeid med miljøet i Hauskvartalet og andre engasjerte.

Hauskvartalet er en visjon om å utvikle et levende og helhetlig byøkologisk kulturkvartal midt i Oslo sentrum. Visjonen er forankret i formålet og intensjonen i reguleringsplanen. Helt siden arbeidet som kulminerte i reguleringsplanen i 2008, har målsetningen vært å styrke boligtilbudet og kulturmangfoldet i Hauskvartalet.

forside

 For detaljert beskrivelse av Boligprojektet. Link til Husbankens bibliotek!