Støtteerklæring fra Blitz!

Blitz tar sterk avstand fra Byrådets plan om å selge ut Bo­ og arbeidskollektivet Vestbredden til sikker nedleggelse.

Vestbredden har fungert som boligtiltak i 16 år, og er et av altfor få tiltak som utgjør et alternativ til boligmarkedet for unge og uetablerte.
Denne byen trenger flere slike tiltak, ikke færre!
For oss er det likegyldig om det er H/Frp­ byråd eller rødgrønt byråd som fatter vedtaket, det er like feil uansett. Dette føyer seg inn i en lang rekke av politiske svik mot den frihetlige rørsla og vekker mange vonde følelser.
Blitz stiller seg helhjertet bak Vestbredden og Hausmanias felles krav ovenfor kommunen­ – Stopp salget!

Vi oppfordrer alle til å protestere og engasjere seg i den aktuelle kampen for bevaring av det viktigste (og eneste) boligpolitiske gjennombruddet for unge og uetablerte i dette årtusenet. Vi oppfordrer til deltakelse i mobilisering til Hausmania/Vestbreddens stordemonstrasjon 3. februar og forberedelsene opp mot dette. Vi stiller som vertskap for mobiliseringsmøte 5. januar kl 18. Møt opp på Blitz denne dagen!

Det politiske grunnlaget for Vestbredden/Hausmania ble utarbeidet av BA’98, som var Blitz’ boligpolitiske studie­ og arbeidsgruppe i årene 1997 – 99. BA’98 sørget også for å forankre grunnlag og intensjon i storting og regjering såvel som blant et flertall av bystyret. Venstre. Kristelig Folkeparti. Senterpartiet. Arbeiderpartiet. Sosialistisk Venstreparti. Rødt. Disse partiene har alle stått som politiske faddere og garantister for prosjektet siden før 2000, og de har alle ved anledning stått ved og fornyet sin støtte i bystyret, i 2000, 2005, 2008 og 2010. Vi finner det uforståelig at viktige politiske støttespillere som AP og SV nå svikter Vestbredden og viderefører H/Frp’s planlagte dødsstøt mot det viktigste boligpolitiske gjennombruddet i vår tid. Vi vil på det sterkeste anbefale dere å revurdere.

Vi delte Vestbreddens håp om at et byrådsskifte ville skrinlegge det forrige byrådets plan om å selge ut og innlede en granskning av det forrige byrådets disposisjoner i saken. Vi er som dem skuffa over at ting nå utvikler seg i samme uønskede retning som før valget. Dette er nok en kraftig knekk for tilliten til politikere og system.

Å selge ut betyr i praksis å gi bort fellesskapsverdier for flere titalls millioner til en privat utbygger. Vi tar sterk avstand fra å selge ut og privatisere kommunens eiendom og velferdsansvar generelt. Vi ønsker at kommunen skal ta et større ansvar for sine innbyggeres velferd og sikre at boligtilbudet er mangfoldig og variert nok til at det blir plass til alle. Det forrige byrådet mente at folk som sliter med å etablere seg her får finne seg et annet sted å gjøre det. Vi oppfordrer byrådet til å innta en mer sivilisert og inkluderende holdning til sine innbyggere enn forgjengerne klarte. Det burde ikke være så vanskelig. Byrådspartienes programmer og valgmeldinger inneholder mye bra å bygge på i den sammenheng.

Ta ansvar. Ta en god avgjørelse. Stopp salget!

Med vennlig hilsen

Blitz v/ Boligpolitisk Initiativ