Svikter kulturkollektiv - Klassekampen

Skuffet: Kjetil Velo og Allan Andersen er sjokkert over at det nye byrådet vil selge Hausmanns gate 40, hvor rundt 30 beboere driver bokollektiv.

• Oslos byråd vedtok i går å selge eiendom i kulturkvartal • Beboerne tvinger nå kommunen til å vurdere salget på ny

 
  • Hauskvartalet:

    • Område mellom bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen i Oslo.

    • Ble regulert til byøkologisk kulturkvartal i 2008.

    • Nå vil byrådet selge fire av eiendommene i kvartalet til selskapet Urbanium. Området skal inkludere boliger, kultur og friområder.

    • Det er usikkert hva som skjer med okkupantene som har holdt til i Hausmanns gate 40 siden 1999.

Fargerikt: Området rundt kulturhuset Hausmania er regulert til et byøkologisk kulturkvartal.

Kjærlighet: Bokollektivet i Hauskvartalet har vært bebodd av husokkupanter i 16 år.

Imot salg: Bjørnar Moxnes i Rødt mener byrådet må snu og la være å selge eiendommene i Hauskvartalet. Foto: Christopher Olssøn

Victoria Marie Evensen (Ap)
Byrådspartiene i Oslo lovet å kjempe for husokkupantene i Hauskvartalet. Nå vil de selge bygget uten å stille krav om bokollektivets framtid.
 

BYUTVIKLING

Det kom som et sjokk på beboerne i Hauskvartalet da det nye byrådet i Oslo gikk inn for å selge flere eiendommer i kvartalet forrige uke.

Byrådspartiene SV, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har alle støttet husokkupantene som har holdt til i Hausmanns gate 40 i 16 år. Okkupantene pusser opp bygården, holder konserter og tilbyr sengeplasser. Nå er framtida uviss.

I går sendte byrådet en innstilling til bystyret om å selge bygget og tre andre eiendommer i kvartalet til selskapet Urbanium.

– Det er imponerende useriøst ettersom vi har fått så store lovord fra partiene tidligere. Dette er en fortsettelse av høyrebyrådets politikk med privatisering av byen, sier Kjetil Velo, en av beboerne i Hausmanns gate 40.

De har nå levert et såkalt innbyggerforslag til kommunen, der de fastslår at de vil ha en leieavtale med kommunen som sikrer at de får bli. De vil også at det etableres en ikke-kommersiell boligstiftelse som skal utvikle og drifte to av de andre eiendommene.

Ettersom forslaget fikk over 300 underskrifter, er politikerne nødt til å ta stilling til det.

– Forslaget vi har kommet med, vil være gjennomførbart i løpet av kort tid, sier Kjetil Velo.

«UNIKT MILJØ»

«Vi ønsker å bevare det byøkologiske prosjektet, få på plass en leiekontrakt og ta vare på dette helt unike Oslomiljøet.» Det skrev Victoria Marie Evensen (Ap) om okkupantene i Hausmanns gate 40 i Klassekampen i august. Hun er nå leder i byutviklingskomiteen i bystyret og sier hun står fast ved det hun skrev, selv om Ap vil selge eiendommen til Urbanium.

– Hvordan skal dere sikre en leiekontrakt når det er Urbanium som bestemmer hva som skjer med beboerne?

– Jeg håper begge sider fortsatt er opptatt av å finne gode løsninger. Vi mener miljøet er unikt og noe Oslo trenger. Det håper jeg at Urbanium også ser og at vi sammen kan finne gode løsninger.

– Beboerne foreslår å inngå leieavtale med kommunen?

– Vi må forholde oss til de juridiske forutsetningene i salgssaken. Det vil være vanskelig å komme til en annen konklusjon enn den byrådet har endt på, sier Evensen.

Hun understreker at kvartalet trenger et løft. Byrådet vil bruke pengene fra salget, 30 millioner kroner, til å pusse opp kulturhuset Hausmania. Området ble regulert til et byøkologisk kulturkvartal i 2008. En av eiendommene er regulert til kulturformål, og prosjektet Vega Scene er interessert i å bruke den til et film- og teaterhus.
– Forrige byråd lot området ligge brakk. Vi ønsker videreutvikling, og formålet må være å oppfylle intensjonene i reguleringsplanen på best mulig måte. Vi vil gi veldig tydelige signaler til Urbanium om hvilke forventninger vi har, sier hun.

TROR IKKE PÅ URBANIUM

Bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) er skuffet over byrådets innstilling.

– Byrådet må snu og holde seg til valgløftene sine. Alt ligger til rette for at vi kan få realisert visjonen om et byøkologisk kulturkvartal, men det skjer ikke hvis det selges til Urbanium, sier han.

Espen Pay i Urbanium har tidligere sagt til Dagsavisen at «Det er ingen som kjøper eiendom som er okkupert for at okkupantene skal fortsette å bo der under de samme forholdene». Samtidig vil selskapet diskutere en ny løsning med beboerne.

Oslo bystyre skal ta stilling til salget over nyttår.

 

Link til oprindelig artikkel.