Signer Offisiell Støtteerklæring for Vestbredden Vel Vel, Hausmannsgate 40

(Organisasjoner/foreninger/foretak)

 Vi støtter herved:

  • Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Vel Vel, i deres kamp for å bevare det alternative byøkologiske boligprosjekt, som har fungert gjennom 16 år.
  • en formalisering av det gjeldende leieforhold, som sikrer Vestbredden Vel Vel’s autonomitet.
  • at den anerkjennelse og aksept som Vestbredden Vel Vel har hatt gjennom de siste 16 år, blir tilgodesett som et bevis for fortsatt bruksrett over Hausmannsgate 40.
  • Vestbredden Vel Vel’s kamp for at gjeldende reguleringsplan for området blir overholdt i henhold til den opprinnelige intensjonen.

Vestbredden Vel Vel er organisert som et samvirke basert på solidariske prinsipper hvor man utover disse ovenstående punkter motsetter seg enhver form for privatisering.
Vestbredden Vel Vel bygger på grunnleggende ideer om byøkologi, gjenbruk og konsensus. Byøkologi handler i stor grad også om gjenbruk av gamle hus.

 

For å underskrive støtteerklæringen, PRINT-SCAN & SEND til postbox@vestbredden.net, eller brug kontakt formen nederst:

 

Dato                     Organisasjon                     Org. Nr.                    Underskrift
———————————————————————————————

———————————————————————————————