Enda en støtteokkupasjon i Hauskvartalet - Pressemelding på vegne av H42!

13514419_10154089976940901_558925109_n

Hausmannsgate 42 er blitt okkupert som en motaksjon til trusselen om tilintetgjørelsen av Bo og Arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel i Hausmannsgate 40.

Vårt støtteprosjekt er et uavhengig organ og kollektiv som ikke kan brukes som grunnlag for falske anklager eller drittslenging mot hverken beboerne av Hausmannsgate 40 eller  på vognplassen Hausmannsplatz, i Brenneriveien 1.

Hausmannsplatz  er også en politisk støtte-aksjon til Vestbredden Vel Vel,som ble okkupert for 7 uker siden og har nå i over 4 uker ventet på utkastelse av politiet etter å ha mottatt en midlertidig forføyning.

Kollektivene i Hauskvartalet består bla. av mennesker med mer enn 10 forskjellige nasjonaliteter,  mindreårige og dyr.

En uannonsert utkastelse av Hausmannsgate 40 vil ikke bare være et overtramp mot Norge’s og EU’s byråkratiske spilleregler og menneskerettighetstraktater, men også et overfall mot fredelige individer.

Vi er fullt inneforstått med de usanitære forholdene i Hausmannsgate 42 men har sett det som eneste mulighet til å bli sett og hørt i vårt forsøk på å tvinge fram en demokratisk prosess vedrørende utviklingen og salget av kvartalet.

Da hverken byråd, bystyre eller spekulanter har vist interesse for å lytte til de offentlige demokratiske kommunikasjonskanaler;

har vi sett oss nødt til å ta okkupasjon i bruk som et virkemiddel for å forsinke en eventuell utkastelse av Hausmannsgate 40.

Vi vil ikke flytte oss frivillig før den demokratiske prosessen er gjenopptatt og alle juridiske dokumenter i sakens henmodning er offentliggjort.

Dette er ikke et angrep mot eiendomsretten, men et forsvar imot et av de største sosiale og kulturelle overtrampene i Oslo’s historie.

Vi kjemper sammen, vi brenner sammen.

Mvh

– H42

Pinhead

Fort I Tu

Hausmannsplatz