Vi ber byrådet stoppe angrepet på Hauskvartalet - Dagsavisen

hausmannsplatz2

Vi ber byrådet stoppe angrepet på Hauskvartalet

Hauskvartalet ble vedtatt solgt av bystyret 11 mai 2016. Samtidig ble Brenneriveien 1 tatt i bruk som vognplass av en beboergruppe som kaller seg for Hausmannsplatz. 18 mai sendte Oslo kommune en begjæring om midlertidig forføyning, uten muntlig forhandling med motpart. 19 mai avsa Oslo byfogdembete den midlertidige forføyningen, som er en kjennelse om utkastelse av beboerne.

Den etterhvert velkjente reguleringsplanen for Hauskvartalet krever en utvikling basert på lokal agenda 21 prinsipper, med en stor grad av brukermedvirkning.

Når byrådet velger å begjære utkastelse med politimakt, vitner det om dårlig forståelse av FN sine lokal agenda 21 prinsipper. Og det samsvarer dårlig med lovnader om å sikre en stor grad av brukermedvirkning også etter salget.

Dette er det mange i Oslo som er enige med oss i. Vi har i løpet av et døgn samlet over 300 underskrifter fra Osloborgere som ber bystyret sørge for at det opprettes dialog med brukere og beboere i Hauskvartalet, og at den pågående trusselen om utkastelse ved bruk av politimakt stoppes. Vi som har signert ber også byrådet om å trekke tilbake begjæringen om midertidig forføyning inntil bystyret har fått behandlet denne saken.

Til tross for at Oslo kommune i begjæringen la vekt på at utkastelsen skulle skje innen 20 mai, har den foreløpig latt vente på seg. Vi har nå fått signaler om at en utkastelse er nært forestående, og frykter et angrep fra politiet de nærmeste dagene.

Vi vet at behovet for å ta seg inn i Hausmannsgate 40 også har vært en del av politiets taktiske vurdering, selv om det ikke foreligger noen rettslig kjennelse for dette.

Det ble i går, lørdag 25 juni, offentliggjort gjennom pressemelding at Hausmannsgate 42 også er okkupert. Heller ikke her foreligger det noen rettslig kjennelse for utkastelse.

Jeg frykter at politiet likevel vil benytte anledningen til å ta seg inn i både Hausmannsgate 40 og 42, uten at det foreligger noen rettslig kjennelse for noen av disse. Jeg frykter videre at de vil sperre av hele nabolaget for å på den måten effektivt stenge pressen og andre vitner ute området og ute av stand til å rapportere om hva som skjer. Og at de vil bruke «operative hensyn» som begrunnelse for å gå inn i Hausmannsgate 40 og 42 uten kjennelse.

Derfor er det viktig at naboer, nærmiljø, støttespillere, presse og den generelle offentligheten følger utviklingen i Hauskvartalet tett, og stiller opp, støtter og følger med dersom politiet går til angrep.

Samtidig så håper jeg at politiet besinner seg. At de ser at det er en situasjon som krever politiske løsninger. Og at de ikke lar seg bruke som lynavleder for forfeilede politiske prossesser.

I så tilfelle kan den videre utviklingen i Hauskvartalet få den politiske behandlingen den fortjener. Når byrådet begrunner salget med at reguleringen,  basert på FN sine lokal agenda 21 prinsipper med en stor grad av brukermedvirkning, skal realiseres, er man nødt til å diskutere hva dette betyr. Da er det et dårlig virkemiddel å sende politiet foran seg, straks man synes diskusjonen blir krevende.