Ny okkupasjon i Hauskvartalet - Arkitektnytt

Det ble grillet veganburgere og plantet økologiske tomatplanter da aksjonen Bevar Hauskvartalet inviterte publikum til åpen dag på den nydøpte Hausmannsplatz i Brenneriveien 1. Foto: Cecilie Klem

13. mai ble tomta i Brenneriveien 1 i Hauskvartalet inntatt av boligokkupanter. Lørdag inviterte de publikum til åpen dag på den nye Hausmannsplatz.

Fakta om Hauskvartalet

– 2008: Etter en omfattende medvirkningsprosess vedtok Oslo bystyre reguleringsplanen S-4387 som regulerer det delvis boliokkuperte kvartalet til «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal».

– 2014: Kvartalet, eksklusive kulturhuset Hausmania, blir lagt ut for salg. Høyre og Frp sitter i Byrådet.

– 2015: Før valget i september uttrykker Venstre, MDG, SV og Ap motstand mot salget og  salgskontrakten i Arkitektnytt og i media forøvrig.

– Desember 2015: Det rødgrønne byrådet går inn for salg av Hauskvartalet.

– I reguleringen til «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal» ligger det intensjoner om at de tre boligtomtene skal utvikles for «å legge til rette for en enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og bolig».

– I februar sendte styret i Oslo Arkitektforening et åpent brev til Bystyret hvor de oppfordrer til ikke å vedta salg. OAF skrev av « Hauskvartalets regulering representerer et potensielt viktig tilskudd til byen som best realiseres i samarbeid mellom beboere/brukere av kvartalet og Oslo kommune.»

– Mai 2016. Bystyret i Oslo vedtar at Hauskvartalet skal selges.

«Med salget så er den politiske dialogen over og kampen for Hauskvartalet går inn i en ny fase,» skrev aksjonen Bevar Hauskvartalet på facebooksiden sin dagen etter at en enstemmig finanskomité hadde innstilt på salg av kvartalet.

 

11. mai fulgte Bystyret innstillingen fra byrådet og finanskomiteen, og stemte for salg av Hauskvartalet til Urbanium, mot Rødts tre stemmer.

 

To dager etter tikket det en pressmelding inn til landets aviser og tv-redaksjoner om at tomten bak Hausmannsgate 40 og Hausmania er blitt gjort om til en såkalt «vognplass» med plass for bobiler, bobusser og andre flyttbare boligtyper.

 

Har få dager på seg

Det nøyaktig antallet beboer er ikke kjent, men det bor anslagsvis fem-seks stykker i busser og biler på tomta. Styreleder i Hausmania, Harald Ellingsen, forklarer bakgrunnen for okkupasjonen slik:

 

– Det er en protest mot salget og de konsekvensene det får for kvartalet når den boligsosiale delen bortfaller. Vi er et miljø som har tatt ansvar for å ta vare på folk som faller utenfor, deriblant mange som er så uheldige å ha blitt født inn i en familie som verken er selveiere eller gjeldfrie. Det er en veldig viktig del av kvartalsprosjektet, sier Ellingsen.

 

Beboerne på tomta har allerede mottatt såkalt midlertidig forføyning med krav om flytting og varsel om utkastelse innen få dager.

 

Vil ikke ha pengene

Kulturhuset Hausmania er ikke omfattet av salget og har langtidskontrakt med kommunen. Byrådet har varslet at de skal bruke 30 millioner kroner fra salget av kvartalet til vedlikehold av kulturhusets lokaler.

 

Styret i Hausmania har imidlertid vedtak på at de i utgangspunktet ikke ønsker å ta imot pengene.

– Hvis pengene i det hele tatt dukker opp, vil styret i Hausmania at de skal brukes til å erstatte den boligsosiale prosjektet som forsvinner med salget, sier Ellingsen.

 

Styrelederen forteller også at styret i kulturhuset ønsker nye samtaler med kommunen om hvordan leieforholdet skal drives framover.

– Vedtaket om salg forandrer alt, sier Ellingsen.

Hausmania er organisert som et allmøtedemokrati med et styre på fem og tre varaer, valgt av allmøtet.

Talsperson for Hausmania, Ole Pedersen (t.v.), mener salgsvedtaket viser at MDG ikke har god nok kunnskap om byutvikling. Foto: Cecilie Klem

Talsperson for Hausmania, Ole Pedersen (t.v.), mener salgsvedtaket viser at MDG ikke har god nok kunnskap om byutvikling. Foto: Cecilie Klem

– Uforståelig

Talsperson for Hausmania, Ole Pedersen, mener det er uforståelig at Arbeiderpartiet i bystyret i forrige uke gjentok at hovedbegrunnelsen for salget er et Oslo kommune ikke har råd til å utvikle dette alene.

 

– Det sier de til tross for at det nå er allment kjent at Husbanken har uttalt at de gjerne gir det prosjektet vi utviklet sammen med arkitektene Eriksen og Skajaa sin høyeste prioritet dersom kommunen ønsker det, poengterer Pedersen.

 

– MDG kan ikke byutvikling

Generelt mener han velgerne til nå har sett lite til at byrådsskiftet betyr en endring av retning for byutvikling.

– Høyre og Frp var jo også svært tilfredse med at de fikk anledning til å påpeke at byrådspartiene har løpt fra valgløftene sine i Hauskvartal-saken, slik at bystyresalen kunne enes om ren høyrepolitikk, sier Pedersen.

 

Han mener saken har vist hvor liten forståelse MDG har for byøkologi og medvirkning i byutvikling.

– Det blir spennende å se hvordan byrådspartiene har tenkt å følge opp brukerdemokratiet som beskrevet i planbeskrivelsen, når rivesøknad skal sendes.

 

Strenge medvirkningskrav

Paragraf to i Hauskvartalets reguleringsplan, S-4387, sier blant annet at området «skal behandles som en helhet hvor målet er å legge til rette for bevaring og utvikling av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus (…)».

 

Hovedmålene i paragrafen går ut på å legge til rette for utviklingen av et byøkologisk kulturkvartal basert på de svært omfattende LA21 prinsippene som krever stor grad av reell brukermedvirkning. Reguleringsplanen sier også at det skal utarbeides et miljøprogram«i samarbeid med «Hauskvartalet» og eierne.»

Mange mennesker besøkte den nye Hausmannsplatz lørdag. Okkupantene har omdøpt Brenneriveien 1, også kjent som Blåhalltomta, og per i dag bor det fem-seks mennesker i bobiler og busser her. Foto: Cecilie Klem

Mange mennesker besøkte den nye Hausmannsplatz lørdag. Okkupantene har omdøpt Brenneriveien 1, også kjent som Blåhalltomta, og per i dag bor det fem-seks mennesker i bobiler og busser her. Foto: Cecilie Klem

LA 21-prinsipper?

I et debattinnlegg i Klassekampen mandag 19. mai poengterer leder i Oslo arkitektforening, Caroline Støvring, at LA21, en forkortelse for Lokal Agenda 21-prinsipper betyr en nedenfra- og opp-prosess. Støvring understreker at en LA 21-prosess er det motsatte av en utbyggerstyrt utvikling, og at brukere og utbygger skal være like viktige parter som jobber frem mot et felles mål.

 

«Er dette forenelig med at Urbanium AS foreslår at Hausmannsgata 40 skal rives? Hva skjer da med beboerne og de til nå aktive medvirkerne?» spør Støvring.

 

LA 21-prinsippene tar utgangspunkt i handlingsplanen Agenda 21 utviklet under FNs konferanse for miljø og byutvikling i Rio de Janeiro i 1992, bedre kjent som Rio-konferansen.

 

– Kunne vært en gladsak

Ole Pedersen understreker at kampen om Hauskvartalet langt fra er over selv om bystyret har fattet vedtak.

 

– Byrådspartiene vil nok måtte bryne seg på dette vedtaket og de ulike konsekvensene av det i lang tid framover. Det som er rart er jo at Hauskvartalet kunne vært en skikkelig gladsak i medvind for byrådet. Både med tanke på byutvikling, sosial boligpolitikk og kulturpolitisk. Alt med minimale kostnader for kommunen. I stedet velger de altså å kjøre tunge og unødvendige prosesser i motbakke, sier Hausmania-talsmannen.

Lørdag 7. mai arrangerte Bevar Hauskvartalet musikalsk og politisk markering på Rådhusplassen. Bøyen Beng var blant headlinerne, og Valentourettes avsluttet det som ble en sju timer lang mini-festival. Over 40 band og artister spilte, og det ble holdt taler og framført apeller.

Lørdag 7. mai arrangerte Bevar Hauskvartalet musikalsk og politisk markering på Rådhusplassen. Bøyen Beng var blant headlinerne, og Valentourettes avsluttet det som ble en sju timer lang mini-festival. Over 40 band og artister spilte, og det ble holdt taler og framført apeller.

Relaterte saker:
S-4387: Møter veggen
Bystyreflertall i dag: Selg Hauskvartalet

 

Link til oprindelig artikkel