Oslo MdG går mot eget byråd og for byøkologisk kulturkvartal i Hausmannskvartalet - Radikal portal

Publisert den 14. februar 2016 av Nyhet i Aktuelt, Osloportalen // 3 kommentarer

Miljøpartiets representanter i Oslo talte eget byråd midt imot da de stemte for løsninga beboerne i kvartalet har lagt opp til, mot salg av området til boligkapitalister.

Foto: Tore Sætre, Wikimedia Commons

«Byøkologisk kulturkvartal i Hauskvartalet må realiseres» var den utvetydige tittelen på resolusjonen som lørdag 13. februar ble reist på årsmøtet til MdG’s lokallag for hovedstaden. Forslaget ble stemt gjennom og ubekreftede meldinger sier at 100 stemte for og kun fire imot, noe som understreker vedtakets klarhet.

Hasteresolusjonen var den aller første saken som ble stemt over på årsmøtet til Miljøpartiet de Grønne i Oslo og utgjør hittil siste kapittel i føljetongen om framtida til Kulturhuset Hausmania og Bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel.

LES OGSÅ: Hausmannskvartalet kunne blitt et fantastisk pilotprosjekt

Stopp salget
«Veien videre for Hauskvartalet er ennå ikke behandlet av bystyret. Oslo kommune har brukt store ressurser på å regulere kvartalet, nå bør man sikre at intensjonene virkeliggjøres», heter det i resolusjonen som lørdag ble stemt gjennom. Der vektlegges reguleringstiltaket fra 2008 som sier at området reguleres til «byøkologisk kulturkvartal», noe resolusjonen hevder ikke har blitt tatt hensyn til i salget av eiendommen. Det var det forrige byrådet som la til rette for denne prosessen og det planlegges gjennomført av det sittende, på tross av at det er MdG, sammen med SV og Ap som har tatt over styringa.

— Vi er veldig glade for støtten og engasjementet fra bydelene og medlemmene i Miljøpartiet de Grønne. Desverre er det for sent for det tredje alternativet. Det er lagt for sterke premisser i taksten, og utbyggers planer for gjennomføring, til at det er mulig å sikre brukermedvirkning gjennom hele prosessen, sier Ole Pedersen, en av ildsjelene for det byøkologiske alternativet, til Radikal Portal.

— Vi er en privat utvikler, vi kjøper ikke dette for å ta vare på dem som bor der i dag, har eier og sjef i Urbanium AS ved en tidligere anledning uttalt til Osloby.

På tross av skepsis til salgsplanene før valget fra Rødt, MdG, SV og Ap er det kun førstnevnte som har fulgt opp motstanden i bystyret og for de tre sistnevnte i byrådet. I oktober i fjor stoppet byrådet salgsprosessen midlertidig, men har seinere innstilt på salg som samsvarer med planen til deres forgjengere i høyrebyrådet.

I de tre punktene som listes opp på slutten av resolusjonen slås det fast at MdG Oslo vil stoppe salget, og om salget ikke trekkes ønskes det at «behandlingen av Hauskvartalet utsettes slik at byrådet og bystyret får bedre tid til å sette seg inn i saken og vurdere hvordan kommunen kan sikre en realisering av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal i tråd med intensjonene fra reguleringen». Om et salg ikke kan motvirkes vil partiets oslograsrot gå for et tredje alternativ: «at kjøper legger til rette for alternative boformer, og at man sikrer reell brukermedvirkning gjennom hele prosessen» i henhold til reguleringsplanen.

 
Link til oprindelig artikkel