Ja, Oslo trenger Hauskvartalet! - Dagbladet

SELGES IKKE: Kommunen vil selge deler av Hauskvartalet, men beholder blant annet Hausmania, skriver Ap’s Victoria Marie Evensen i et svar til Marie Hallandvik Hortemos innlegg. Foto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto / NTB Scanpix

Ja, Oslo trenger Hauskvartalet!

Det nye byrådet vil satse på en mer inkluderende, miljøvennlig og klimasmart by, og ønsker å legge til rette for flere og rimelige boliger.
Marie Hallandvik Hortemo skriver i Dagbladet 10. februar at «Oslo trenger Hauskvartalet» og at det er vanskelig å forstå at det nye byrådet vil selge deler av kvartalet. Hun ønsker seg og et visjonært byråd som satser på alternative former for by- og bomåter. Det samsvarer med våre ambisjoner.

Det nye byrådet vil satse på en mer inkluderende, miljøvennlig og klimasmart by, og ønsker å legge til rette for flere og rimelige boliger inkludert alternative boformer. Så hvorfor vil vi da selge deler av Hauskvartalet, hvor lokale aktører har utviklet et forprosjekt som viser hvordan kvartalet kan utvikles med nettopp alternative boformer?

Realiteten er at vi arvet salget og premissene i det fra det forrige byrådet. Avtale om salg av fire av eiendommene ble inngått med Urbanium AS sommeren 2015. Bare godkjenning fra bystyret mangler. Handlingsrommet er dermed begrenset til at vi enten må gjennomføre salget, eller bli sittende med alle fire eiendommer selv.

Forprosjektet, utviklet med Eriksen Skajaa, viser hvordan byøkologiske konsepter kan utvikles med lokal forankring og høy kvalitet. Dette er et viktig arbeid som kan brukes i mange sammenhenger framover, men inneholder ikke en finansieringsmodell for hvordan kommunen kan utvikle kvartalet inkludert et kulturhus uten store kostnader.

Kommunen kan ikke løfte dette alene. Kommunen anslår at minst 60 millioner trengs til å utvikle de fire tomtene som selges, og i tillegg må kommunen finne 50 millioner for å oppgradere kulturhuset Hausmania i tråd med reguleringsplanen. Kulturhuset Hausmania, den delen av kvartalet kommunen ikke selger, utgjør cirka halvparten av kvartalet og er der kunst- og kulturvirksomheten foregår i dag.
Et salg åpner derimot for at det faktisk vil skje noe i kvartalet. Men hva vil skje? Hortemo skriver at problemet er at en kommersiell utbygger som Urbanium ikke kommer til å ivareta en veiledende reguleringsplan.

Vi har også vært kritiske til salgskontrakten med Urbanium fordi den i liten grad spesifiserer hva som kreves av kjøperen. Derfor har byråden vært i dialog med Urbanium.

Urbanium har sagt at de ønsker å oppføre et kulturhus på Sirkustomta og er i dialog med Vega Scene. Urbanium vil bygge boliger med en enkel standard i tråd med reguleringen, boliger som skal være pilotprosjekter med miljøsertifiseringen BREEAM. De ser på muligheten for å oppføre byggene i massivtre, noe som vil redusere CO2-utslippet betraktelig.

Og de vil legge til rette for alternative boformer gjennom å etablere et bokollektiv i deler av bygningene. Den vernede 1880-tallsgården på hjørnet skal rehabilitertes i samarbeid med Byantikvaren.

Hvordan dette skal realiseres skal fastsettes gjennom en medvirkningsprosess med lokale beboere, leietakere, naboer og andre. Prosessen vil bli ledet av et mindre norsk arkitektkontor, og her skal også forprosjektets konsepter vurderes nærmere.

Utfordringen er å finne en økonomisk bærekraftig måte å realisere en slik byutvikling i en viss skala, slik at det ikke bare blir enkeltstående symbolprosjekter. Dette skal vi jobbe systematisk videre med, sammen med arkitekter, byplanleggere, utbyggere, alternative miljøer, ungdom, eldre — ja alle som ønsker en grønn, levende, kreativ og mangfoldig by.

Kommunen beholder Hausmania og store deler av kvartalet, og vi mener salget muliggjør en helhetlig og ambisiøs utvikling. Nå er det viktig at alle aktører bidrar konstruktivt til å virkeliggjøre de ønsker og drømmer mange av oss har for Hauskvartalet!

 

Link til oprindelig artikkel