MDG stemte ned sin egen byråds politikk - avviser salg av Hausmannskvartalet - Aftenposten

 • Da MDGs årsmøte behandlet spørsmålet om partiets syn på kommunens salg av Hausmannskvartalet, måtte byutviklingsbyråd Hanna Marcussen se seg nedstemt. FOTO: Christian Sørgjerd
 • I byråd har MDG støttet kommunens salg av det alternative Hausmannskvartalet til en privat utbygger. På årsmøtet svarte grunnplanet i partiet.

  Fra talerstolen på Oslo MDGs årsmøte lørdag understreket byutviklingsbyråd Hanna Marcussen at kulturhuset Hausmania forblir i kommunal eie og at millionene fra salget av resten av Hausmannskvartalet skal gå til å finansiere rehabiliteringen. Det samme har hun de siste månedene gjentatt hver gang hun er blitt utfordret om salget.

  Det bidro lite til å dempe delegatene på årsmøtet. Etter tur kom det fra talere:

  – Tonen i denne debatten har vært at våre folkevalgte går imot sine egne medlemmer, de har forsøkt å vri seg litt unna.

  – Det er blå politikk å selge et hus noen bor i. Det er blå politikk å selge unna alt man eier av boligmasse fordi man har dårlig råd. Det er kortsiktig tenkning.

  – Hele prosessen har vært ganske flau!

  – For kjernevelgerne, for store deler av medlemsmassen, er dette viktig! Vi må vise at vi lytter til velgerne våre. Dét er hva det grønne prosjektet handler om.

  Støttet salget i byråd

  Med stort flertall vedtok årsmøtet å gå imot salget av det «byøkologiske kulturkvartalet» til den private utbyggeren Espen Pays selskap Urbanium. Vedtaket sier at MDGs foretrukne politikk er det motsatte av hva partiet har gjort i byråd, og vedtaket legger sterke føringer på partiets videre arbeid med saken.

  De skraverte områdene skal selges. Det er to bygårder og to tomme tomter.

  I praksis er det dermed også en kritikk av at partiets to byråder Hanna Marcussen og Lan Marie Nguyen Berg ikke tok dissens da det rødgrønne byrådet behandlet saken, men støtter et salg.

  – Slik er det når man sitter i byråd som del av en samarbeidskoalisjon, da kan man ikke alltid gå for et primærstandpunkt. Denne saken er komplisert. Premissene for salget er lagt av det forrige byrådet, som satte igang prosessen. Da vi trakk saken tilbake fra bystyret for å se på den på nytt, var det for å se om vi kunne gjøre noe selv om det var sent i prosessen, sier Marcussen til Aftenposten.

  Formelt er det Marcussen, som byutviklingsbyråd, som skal gjennomføre salget av Hausmannskvartalet.

  Klart vedtak fra MDG

  I vedtaket til årsmøtet heter det at partiet primært ønsker: «at salget av Hauskvartalet trekkes, og at det utredes en løsning for å utvikle et byøkologisk kulturkvartal i tråd med intensjonen i den byøkologiske reguleringen»

  Hvis det ikke skjer, ønsker Oslo MDG at salget utsettes, slik at byrådet og bystyret får bedre tid til å sette seg inn i saken.

  Hvis heller ikke det skjer, ønsker partiet at byrådet går i dialog med kjøper for å sikre at «intensjonene i reguleringsplanen, planens formålsparagraf og planbeskrivelse, ivaretas ut over formaliteter og minstekrav».

  Reguleringsplanens formålsparagraf, som ikke er bindende for kjøper, sier at det skal legges til rette for enkel standard og gunstige rammevilkår. Det er også der det slås fast at brukermedvirkning skal stå sentralt.

  Har fått lovnader fra Urbanium

  En slik dialog med den potensielle kjøperen Urbanium er allerede i gang, slik Aftenposten skrev fredag. På flere områder har kjøperen Espen Pay nå kommet med lovnader som går lengre enn forpliktelsene i selve budet.

  Hausmannsgate 42 (t.v.) er del av kommunens salg, det er også nr. 40 (i midten). Kulturhuset Hausmania (t.h.) skal beholdes i kommunal eie.
  Rolf Øhman

  – Vedtaket viser hvor viktig det faktisk er for partiet at det realiseres et byøkologisk kulturkvartal her. Jobben min som byråd blir da å arbeide for et best mulig resultat gitt de politiske realitetene, og det har jeg tro på at vi kan få til, sier Hanna Marcussen.

  Byrådet har forøvrig bedt alle budgiverne om tillatelse til at budene deres kan offentliggjøres i sin helhet, slik at det blir mer åpenhet om prosessen.

  Tror ikke bystyret snur

  Så er spørsmålet om bystyret vil falle ned på en annen konklusjon enn byrådet når det i løpet av våren skal behandle salget. Foreløpig er det bare Rødt som har flagget at de vil stemme imot.

  Byrådssekretær Marie Loe Halvorsen (MDG) mener salget allerede er avgjort.

  – Byrådet kommer ikke til å gå tilbake på denne saken, og salget vil få flertall i bystyret uansett hva MDG gjør, sa hun fra talerstolen på årsmøtet.

  Heller ikke byutviklingsbyråd Hanna Marcussen har tro på noen endring.

  – Det er ingen stor opposisjon i bystyret i denne saken, sier hun.

   

  Link til oprindelig artikkel.