Byrådet stopper Hausmania-salget - Radikal Portal

Foto: Tore Sætre, Wikimedia Commons
Av Christian Boger

Det forrige byrådets planer om salg av eiendommene i Hausmania-kvartalet til en privat eiendomsspekulant har møtt sterk motstand både fra beboere i Hausmannsgate 40 og ildsjelene bak kulturhuset Hausmania. De har ment at planene om salg strider mot reguleringsplanen for området og har fryktet at man ved å selge til kommersielle interesser ikke vil ivareta dagens beboere i H40. Torsdagens vedtak om å stanse saken rundt salgsprosessen er dermed en svært kjærkomne for beboere og ildsjeler som har kjempet mot salget siden eiendommene ble lagt ut for salg.

— Dette har er veldig gode nyheter å få. Vi har jobbet hardt opp mot det nye byrådet for å få stanset salget og nå ser det endelig ut til at vi har lykkes, sier ildsjel bak kulturhuset Hausmania, Ole Pedersen til Radikal Portal.

Fornøyde beboere
Særlig beboerne i Hausmannsgate 40 er fornøyde med byrådets avgjørelse.

— Dette er veldig gode nyheter for oss, det var det vi ville hele tida , sier Torgeir Gabba Gabrielsen fra Vestbredden vel vel.

Han understreker at man nå ser fram til en dialog med det nye byrådet for å få et resultat alle parter kan leve med.

— Det er ikke riktig å si at det er nå arbeidet begynner, for vi har holdt på et år. Men vi ser frem til å jobbe videre med saken vår.

Gabba forteller at stemingen etter byrådets avgjørelse har vært svært god blant beboerne når man nå har vunnet fram med sine argumenter til tross for at man har satset høyt.

— Gir nye muligheter
Torsdagens avgjørelse i byrådet innebærer at saken om salg av eiendommene nå trekkes fra sakskartet. Dette innebærer ikke automatisk at faren for salg er over men vil sørge for at saksprosessen vil måte starte på nytt.

— Dette betyr ikke at salg av eiendommene er avverget og saken er løst men det åpner så absolutt for noen muligheter i forhold til hva man ønsker å gjøre med eiendommene, skriver bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) på sin facebookside.

Johansen har sammen med Miljøpartiets Harald Nissen vært en av de sterkeste forkjemperne for at salget av eiendommene til kommersielle interesser måtte bli stoppet.

Gabrielsen fra H40 tror ikke politikerne nå vil gå helt tilbake på planene om salg av eiendommene, men mener det finnes andre muligheter for utviklingen av kvartalet. Han er spesielt fornøyd med at politikerne nå virkelig ser ut til å bry seg om hva som skjer med eiendommene.

— Vi var ikke en part i prosessen for halvannet år siden. Når Eiendoms- og byfornyelsesetaten sa at det skulle selges var det ikke rom for diskusjon, vi måtte bare forholde oss til det. Nå virker det som om politikerne legger opp til at vi som er involvert skal bli hørt.

Omsridt salgsprosess
Salgsprosessen rundt eiendommene i kvartalet har helt siden starten vært omstridt. Dette har ikke minst hatt bakgrunn i at eiendommen i Hausmannsgate 40, også kjent som H40, er okkupert av beboerne. Helt fra starten av prosessen har beboerne og ildsjelene bak naboeiendommen, kulturhuset Hausmania, hat som krav overfor kommunen å bli tatt med på råd i salgsprosessen. I løpet av prosessen var det tydelig at kommunen ikke ønsket dette og at man så for seg å selge til kommersielle aktører. Dette til tross for at området er strengt regulert når det gjelder bruk og utforming av eiendommene. I reguleringsplanen heter det at eiendommene skal utvikles til et byøkologisk kulturkvartal med stor grad av brukermedvirkning. Det er dise prinsippene motstanderne av salget til kommersielle interesser hele tiden har fryktet skulle bli tilsidesatt ved et salg til kommersielle aktører.

— Vi er veldig kritiske til selskapet som kommunen vil selge til. Dette ikke minst på bakgrunn av ting vi har funnet om deres tidligere prosjekter på nettet, sa Gabrielsen til Radikal Portal tidligere i salgsprosessen.

Kan trekke forslag fra avtroppende byråd
Bakgrunnen for torsdagens avgjørelse om å trekke saken er at det nye byrådet, etter gjeldende regler, har adgang til å trekke saker det arver fra det gamle byrådet som det nye byrådet ikke ønsker videreført. Dette gjelder også saker som allerede er til behandling i bystyrets ulike fagkomiteer, som er tilfellet i Hausmania-saken.

I tillegg til denne konkrete saken har byrådet varslet at den vil trekke en rekke andre saker som ligger til behandling i bystyrets komiteer. Dette dreier seg i første rekke om saker som går på skole og byutvikling.

Det har fredag ettermiddag ikke vært mulig å få noen kommentarer til saken fra byrådsleder Raymond Johansen eller byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

Link til oprindelig artikkel.