Usikkert for Hauskvartalet - Dagsavisen

Usikkert for Hauskvartalet
Budgiveren som krevde politisk løsning for okkupantene i Hausmanns gate 40 ble avvist av kommunen. Nå skal byrådet gjennomgå hele salgsprosessen, som har fått sterk kritikk.

av Bente R. Gravklev

– Vi er kjent med at det nye byrådet har trukket saken om salget. Vi har forståelse for at det nye byrådet ønsker å gjøre sine egne vurderinger, og vi ønsker ikke å sette noe krav til hvor lang tid de trenger på å komme med sin egen innstilling.

Det sier Espen Pay, administrerende direktør i Urbanium AS, som ønsker å kjøpe Hauskvartalet.

Beboerne i Hausmanns gate trekker foreløpig et lettelsens sukk, mens de venter på en beslutning om deres framtid fra det nye byrådet. 15. oktober sendte det forrige byrådet fra seg byrådssaken om salg av Hauskvartalet, med en innstilling til bystyret om å vedta at Sørenga-utbyggeren Urbanium skulle få kjøpe kvartalet.

30 millioner kroner og en frist på fire år var tilbudet fra Urbanium. Men nå har byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) trukket byrådssaken fra Oslo bystyre fordi hun vil sette seg inn i hele salgsprosessen.

LES OGSÅ: Frykter et glattere kvartal

Kritikk
Ole Pedersen, medlem av styret ved Hausmania, retter sterk kritikk mot salgsprosessen fra kommunen.

– Hele prosessen til nå har overkjørt brukerne i kvartalet, i direkte strid med intensjon og formål i reguleringsplanen. Kommunen har heller ikke stilt krav til, eller lagt til rette for, at kjøper skal realisere den vedtatte reguleringsplanen, sier han. Pedersen mener det nye byrådet nå er på rett vei.

– Vi håper at det kan være begynnelsen på en prosess som er forankret i reguleringen og som tar den politiske intensjonen om byøkologi og brukermedvirkning på alvor, sier han.

Politisk løsning
Den store konfliktsaken i forbindelse med salget er de rundt 30 husokkupantene som bor i Hausmanns gate 40, og hvorvidt de skal få fortsette å bo der med ny eier. Ifølge byrådssaken til det forrige byrådet, var denne konflikten blant det som var utslagsgivende for at akkurat Urbanium vant budrunden. Riktignok hadde de også det høyeste budet, men de hadde heller ingen forbehold overfor kommunen, i motsetning til en annen budgiver, som krevde en politisk løsning på okkupantkonflikten før salget ble gjennomført. Dette forbeholdet kunne ikke godtas, står det i byrådssaken.

– Det er ingen som kjøper eiendom som er okkupert for at okkupantene skal fortsette å bo der under de samme forholdene. Vi vil se etter en ny løsning sammen med dem, sa Urbaniums Espen Pay til Dagsavisen 18. september.

Var negative
Alle de tre byrådspartiene, og samarbeidspartiet Rødt har vist støtte overfor okkupantene, og Arbeiderpartiet har uttrykt overfor Dagsavisen at de var bekymret for at salgsprospektet til kommunen vektla pris i høyere grad enn ivaretakelsen av kulturen og det byøkologiske kvartalet.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) sa til Dagsavisen i går at byrådet har trukket saker som var i strid med plattformen til det nye byrådet. Hanna Marcussen (MDG) vil ikke si om hun kommer til å gjøre noen endringer i byrådssaken, eller om den er trukket for godt.

– Vi må finne ut nå om det er noe handlingsrom i det hele tatt når det forrige byrådet har innstilt på salg. Det er klart at vi i byrådsplattformen sier at vi ønsker til å stimulere til nytenkende boformer, og et byøkologisk kvartal er et interessant prosjekt, sier hun.

Medvirkning
Et krav til kjøperen av kvartalet har vært at brukerne av bygningene skal involveres i ny byggeprosess. I sin redegjørelse overfor kommunen, skriver Urbanium at de ønsker å hyre et eksternt firma, enten Rambøll, Norconsult eller COWI, for å sørge for at de får til en slik medvirkningsprosess. De uttrykker imidlertid usikkerhet rundt hvem kommunen forventer at de skal involvere: «Urbanium vil få avklart om dette begrep er videre enn Hausmania», skriver de.

Slik det er nå er det altså stillstand i prosessen rundt salget, og Urbanium har ikke hatt kontakt med det nye byrådet.

– Vi forventer en formell henvendelse fra Oslo kommune etter at det nye byrådet har trukket det gamle byrådets innstilling om salg til Urbanium AS, sier Pay.