Salg av Hauskvartalet på vent - Arkitektnytt

Ole Pedersen jobber i bygningen som ligger midt i Hauskvartalet som det nå står om salg eller ikke for. Han håper salget stanses og at det nye byrådet velger å behandle saken på nytt. Foto: Ingvil Skeie Ljones

Salg av Hauskvartalet på vent

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen har satt en fot i døra i prosessen for salg av Hauskvartalet.

Hauskvartalet

 

Reguleringsplanen for Hauskvartalets mest omstridte punkter omhandler hovedmålene for kvartalet:

  • Å legge til rette for utviklingen av et byøkologisk kulturkvartal, der utviklingen er basert på LA21 prinsipper med stor grad av brukermedvirkning. Det skal utarbeides et miljøprogram i samarbeid med «Hauskvartalet» og eierne.
  • Å legge til rette for enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og bolig.

 

Hauskvartalet er Oslos eneste eiendom som er regulert til Spesialområde byøkologisk kulturkvartal. Et forslag til salg av eiendommene i kvartalet, eksklusive kulturhuset Hausmania lå inne til behandling i bystyret. Saken var levert av det forrige byrådet og Høyres daværende byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen.

 

Nå har byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen trukket denne og noen få andre saker.

Byråden var ikke tilgjengelig for kommentar i ettermiddag, men pressekontakt i byrådsavdelingen, Kristine Langfjord, forteller at saken er trukket fra listen over saker som skal behandles i bystyret. Begrunnelsen er at Marcussen vil «sette seg nærmere inn i sakene», opplyser Langfjord

 

Urbanium innstilt

At det forrige byrådet ønsket å selge til Urbanium S har vært kjent siden august, da bystyrerepresentant for SV, Ivar Johansen, offentliggjorde papirer som var unntatt offentlighet.

 

Høyre- og Frp-byrådets innstilling til bystyret er å selge eiendommene til eiendomsselskapet Urbanium AS for 30 millioner kroner. Det er 12 millioner høyere enn taksten på 18 millioner kroner, ifølge sakspapirene. Eiendoms- og byutviklingsetaten var saksforberedende instans før saken kom til byrådet.

 

Hausmania ønsker bedre prosess

Styremedlem og administrasjonsmedarbeider ved Kulturhuset Hausmania, Ole Pedersen, mener byråden nå gir et godt signal.

– Vi mener hele prosessen rundt det foreslåtte salget og den kontrakten som ligger i innstillingen fra det forrige byrådet, gjør det umulig å ivareta reguleringsplanen på en god måte, sett fra berørte brukere i kvartalet sitt ståsted. Vi er glad for at byråden ønsker å se på saken en gang til og håper at det kan være begynnelsen på en bedre prosess, bedre forankret i reguleringen. Vi ønsker at man tar den politiske intensjonen om byøkologi og brukermedvirkning på alvor, sier Pedersen.

 

– Ikke selg

SVs Ivar Johansen sitter i bystyret for SV. Han mener det eneste naturlig nå vil være at byrådet gir Eiendoms- og byutviklingsetaten en ny bestilling når det gjelder kvartalet.

– Byrådet bør legge til grunn av eiendommene beholdes i offentlig eie og at man får en byutvikling i  kvartalet  med utgangspunkt i reell brukeredvirkning og de byøkologiske hovedmålene i reguleringen, sier Johansen.

 

Kommersielt eller ikke?

Debatten i etterkant har dreid seg om hvorvidt boligeiendommene i kvartalet kan bygges ut på vanlig, kommersiell måte, eller om reguleringsplanens intensjon kan binde utbygger til å bygge utleieboliger med leie under markedspris.

 

Både daværende byråd Bård Folke Fredriksen og direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo, uttalte til Arktiektnytt i august at reguleringsplanen ikke kunne binde boligutbyggingen. Miljøpartiet de grønne, Arbeiderpartiet og SV i bystyret ga i august uttrykk for at de ikke delte denne vurderingen.

 

Okkupasjon i salgsobjekt

Et salg vil eventuelt gjelde Brenneriveien 1, Hausmannsgate 40, Hausmannsgate 42, Hausmannsgate 28 og fellesområdene for boligeiendommene. Hausmannsgate 40 huser en boligokkupasjon som har dannet velforeningen Vestbredden Vel Vel. Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 28 er ikke bygd ut. Hausmannsgate ble plombert av politiet ved en utkastelse av husokkupanter i 2005/2006 og står til forfall.

 

Skar også på vent

En annen sak som også er trukket er Byrådssak 201/14 «Fremtidig bruk av Skar leir.» I februar 2010 flyttet husokkupanter inn på Skar og opprettet Øko-bokollektivet Skar.

I januar uttalte Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Anders Røberg-Larsen til Nordre Aker Budstikke at partiet ønsket en «ny helhetlig plan for Skar leir.»

–Den nye planen bør ses i tilknytning til en ny plan om utvikling av hele Maridalen også, sa Røberg-Larsen til avisa.

 

Link til oprindelig artikkel.