Takk for støtte til Innbyggerinitiativ!

Side 1 (Forside)Vi vil med dette gjerne rette en takk til alle som direkte eller indirekte har bidratt til vår kampanje for å starte et initiativ for å trekke Vestbredden ut av salget Byrådet i Oslo nå prøver å gjennomføre.

Den 16. februar d.å. igangsatte vi et Innbyggerinitiativ. Det ble på fire døgn innsamlet 317 Oslo-underskrifter online via «Minsak.no», i tillegg fikk vi støtte fra 150 peroner med adresse utenfor byen.Utover dette samlet vi inn 150 underskrifter på papir. Alt i alt samlet vi inn rundt 600 underskrifter i løpet av disse fire døgnene.

Fredag den 20. februar kl. 15 ble det offisielle innbyggerinitiativet med overskytende underskrifter derfor overlevert Rådhusets sikkerhetsavdeling av en delegasjon fra kollektivet. Aksjonen ble behørig dokumentert med videoopptak og kvittering utlevert.

Nå har vi fått nok en mulighet til å bli hørt!

Tusen takk!

Side 2 (Bakgrunn)Side 3 (Reg.planen)Side 4 (Vedlikehold)Side 5 (tak)Side 6 (leilighet)Side 7 (leilighet)Side 8 (Brannsikring)Side 9 (Grunnmur)Side 10 (Dialog og aksept)Side 11 (Sosiale)Side 12 (Konklusjon)

Legg igjen en kommentar