Slik kan Hauskvartalet bli - Aftenposten

 • Slik ser beboerne for seg at området kan se ut etter opprustning.FOTO: GAIA ARKITEKTER AS
 • Hausmaniamiljøet vil bygge alternative boliger her.

  Hausmaniamiljøet har alliert seg med arkitekter og søker nå om midler til å utvikle Hauskvartalet.

  – Den er et sår for øyet, sier Ole Pedersen, administrasjonsmedarbeider i kulturhuset Hausmania, og sikter til Hausmanns gate 42 på Fredensborg. Bygården var tidligere okkupert, men nå er døren låst og vinduene murt igjen.

  Gården er en del av det såkalte Hauskvartalet, som er blitt regulert til byøkologisk forsøksprosjekt. Etter at reguleringen kom, har prosessen med å utvikle området på mange måter stoppet opp. Men nå har naboene i Hausmania-miljøet alliert seg med Eriksen Skajaa Arkitekter AS og laget sitt alternative forslag til å utvikle Hausmanns gate 42 og Brenneriveien 1, som i dag står ubebygd.

  Beboerne skal bidra

  Bygården i Hausmanns gate 2 er plombert. I Hausmania håper Ole Pedersen (t.v.), Kacper Wysocki og Sara Vienna Herland at de kan bidra til å gi den gamle gården nytt liv.
  Heidi Skarnes

  I skissen som er sendt kommunen, beskriver de hvordan de vil fylle byggene med kollektiver, hvor beboerne selv deltar aktivt i rehabilitering og bygging. Standarden skal være enkel, og beboerne vil for eksempel dele på stue, bad og grøntarealer.

  I tillegg til boliger er det dessuten lagt frem ideer til aktiviteter som kafé, infoshop med bibliotek, uavhengig mediestasjon, kjøkkenhage, sykkelverksted og bytterom for klær og ting.

  Bolig, ikke investeringsobjekt

  De har regnet på hva prosjektet vil koste, men ønsker foreløpig ikke å oppgi noen sum. Men Pedersen mener at enkle løsninger, felles kjøkken og bad og det at beboerne selv skal jobbe med byggene, er faktorer som vil få ned utgiftene.

  Kan dette bygget huse bokollektiv? Det foreslår naboene i Hausmania-miljøet.
  Heidi Skarnes

  – Når det bygges i Oslo i dag, så bygges det for maksimal salgbarhet. Det bygges veldig små leiligheter, boliger som gjerne ikke ville blitt kalt mer enn hybler før. Det vi vil ha her, er noe som er bygget etter et annet prinsipp. Det skal først og fremst være bolig, ikke investeringsobjekt, sier han.

  Boligene skal dessuten være miljøvennlige. Det å dele for eksempel bad og kjøkken handler delvis om økonomi og boform, men også om å ta miljøhensyn.

  – Én varmtvannstank i stedet for ti har en miljøeffekt, sier Pedersen.

  De er nå i ferd med å søke om støtte fra Husbanken til prosjektet.

  Vil leie ut til likesinnede

  Hausmaniamiljøet ser for seg at en stiftelse skal eie boligene og leie dem ut.

  Hausmanns gate 40 er okkupert og går under navnet Vestbredden.
  Heidi Skarnes

  – De som skal få lov til å leie bør passe inn i kvartalet. Men allerede i dag er det et vidt spekter av folk i ulike faser av livet som går her. Vi er ikke ekskluderende, sier Kacper Wysocki, nestleder i styret på Hausmania.

  Arkitekt Joakim Skajaa fra Eriksen Skajaa Arkitekter sier tanken er å prøve å få til boliger som tar opp i seg den sosiale og byøkologiske profilen som finnes i Hauskvartalet.

  De kom først i kontakt med Hausmania-miljøet etter å ha skrevet om kollektiver og husokkupanter i magasinet Pollen, som arkitektkontoret gir ut.

  – Vi har lyst til å se om det finnes en måte der folk kan bidra med egeninnsats i rehabiliteringsarbeidet. Prosjektet handler også om å prøve å finne modeller for rimelige og gode boliger i byen. Vi prøver å finne en måte å organisere det på som gjør at man kan stille seg utenfor det spekulasjonsaktige eiendomsmarkedet og være et alternativ til det. Det skjer mye i området rundt Hauskvartalet, og vi håper dette boligprosjektet kan støtte opp om Hauskvartalet som et byøkologisk alternativ, sier Skajaa.

   

   

   

   

  Link til oprindelig artikkel.