Stort engasjement på pilotsamling for Tre og by - Norske Arkitekters Landsforbund.

Engasjerte deltakere på workshop. Fra venstre Bengt G. Michalsen, Ola Roald, Jan Olof Olsson, Ole Matias Lygren, Alvdis Hardeng. Foto: NAL

Stort engasjement på pilotsamling for Tre og by

Tekst Iselin EkmanSist oppdatert 20.02.2015
Onsdag 11. februar arrangerte Tre og by pilotsamling for prosjektets ni forbildeprosjekter i Arkitektenes hus i Oslo. Nærmere 30 deltagere med et brennende engasjement for urban trearkitektur sørget for at halvdagsarrangementet ble en arena for faglig utveksling og diskusjon.

DSC_7593DSC_7593DSC_7593Pilotsamlingen ble åpnet av Andreas Sundby fra Innovasjon Norge som gav en kort innføring i Trebasert Innovasjonsprogram og de økonomiske insentivene som finnes for å støtte utviklingen av innovativ, urban trearkitektur i Norge. Representanter fra de ulike forbildeprosjektene presenterte deretter sine respektive prosjekter og de viktigste utfordringene de står ovenfor. I tillegg til disse deltok rådgivere med spisskompetanse innen ulike fagfelt, samt representanter fra Innovasjon Norge, FutureBuilt og NAL på pilotsamlingen.

Fra venstre Andreas Sundby, Innovasjon Norge og Birgitte Skjerve, NAL, prosjektleder Tre og By.Foto: NAL

Etter presentasjonsrunden, var resten av tiden satt av til en workshop. I alt ni rådgivere med spisskompetanse på alt fra konstruksjon, brann, lyd, ventilasjon og energidesign deltok på samlingen. Representantene fra de ulike forbildeprosjektene stod fritt til å kontakte de rådgiverne de hadde behov for innspill fra. Utstyrt med tegninger, blyanter og skarpe idéer utviklet det seg til å bli en intens og konstruktiv diskusjon på tvers av bordene.

DSC_7557DSC_7557DSC_7557DSC_7557DSC_7557

Fra venstre Ane Skarpnes Dahl, Einar Nathan, Leif Tore Isaksen, Jørgen Tycho. Foto: NAL

Samlingen ble avsluttet med en plenumsdiskusjon der de viktigste problemstillingene som dukket opp i løpet av workshopen ble gjennomgått. Aktuelle temaer var bruk av naturlig ventilasjon og hvordan man bedre kan utnytte treets termiske egenskaper til å regulere varme.  I forbindelse med lydproblematikk dreiet diskusjonen seg i hovedsak om hvordan man ivaretar romakustikken på best mulig måte, samtidig som man beholder uttrykket med eksponerte massivtreoverflater innvendig. Her kom det tydelig frem at det er stor etterspørsel etter norske produkter av prefabrikkerte dekkelementer med færrest mulig sjikt som tilfredsstiller kravene til lydoverføring. Felles for alle temaene som ble diskutert var at det var behov for både bedre og mer tilgjengelig dokumentasjon av utprøvde løsninger.

Brann er som alltid et hett tema. På samlingen var der stor enighet om at det først og fremst er et utdatert og fastlåst regelverk som hindrer utvikling og innovasjon innen bruk av tre i fleretasjes bygg. Som eksempel ble det nevnt at brennbarheten i massivtre er sterkt overdrevet. Det finnes allerede mye dokumentasjon på området, men kunnskapen når ikke godt nok ut. Resultatet er at forskriftene favoriserer bruk av stål og betong. Dette er noe trebransjen må ta tak i fremover.

Etter engasjementet å dømme, var pilotsamlingen i Tre og by en etterlengtet møteplass for de som ønsker å jobbe innovativt med tre i urbane strøk. Tilbakemeldingen fra deltagere var da også at det er behov for en slik arena, der det åpnes opp for faglig diskusjon og utveksling av kunnskap om bruk av tre på tvers av fagmiljøer.

DSC_7613DSC_7613DSC_7613DSC_7613Kvelden ble avsluttet på Galleri ROM. Eriksen Skajaa Arkitekter, som står bak et av forbildeprosjektene i Tre og by, hadde tatt initiativ til en kveld om byøkologi i forbindelse med utstillingen av sitt prosjekt Hauskvartalet. For et fullsatt lokale i Maridalsveien, ble publikum presentert for et variert knippe foredrag som belyste tematikken fra ulike vinkler. For de som tok turen innom, ble dette både en sosial og faglig inspirerende avrunding av en vellykket pilotsamling.

Prosjektleder i Tre og by, Birgitte Skjerve, stod for et av innleggene på Galleri ROM. Foto: NAL

Les mer om Tre og by

 

Link til oprindelig artikkel.