God dag, solidaritet - Morgenbladet

Do på gangen og eget grønnsaksutsalg. Arkitektene Eriksen Skajaa utfordrer vante forestillinger om hva en bolig skal være.

Tegner Hauskvartalet: Arild Eriksen og Joakim Skajaa ser ikke på Hauskvartalet som et radikalt prosjekt. – Veldig mange, både arkitekter og andre faggrupper, er jo opptatt av både miljø og brukermedvirkning. Det underlige er bare at det ikke gir seg konkrete utslag oftere, sier arkitektene.