Innbyggerinitiativ - Trekk samvirket Vestbredden Vel Vel (Hausmannsgate 40) ut av salgspakken av Hauskvartalet

Det er vedtatt av Oslo bystyre at Hauskvartalet skal utvikles i samarbeid med brukerne av kvartalet. Derfor mener vi det er i tråd med kommunens intensjoner og planer å utelate Hausmannsgate 40 fra salget, og å la oss fortsette å utvikle dette prosjektet, og dermed sikre at reguleringsplanen blir overholdt.

Vi motsetter oss kommunalt salg av offentlig eiendom til private aktører, fordi vi mener at folk selv skal ha råderett over byen.

Vi trenger din støtte til å fremme dette forslaget for Oslo bystyre.

Du må ha adresse i Oslo for at din stemme er gyldig.

Vi stopper ikke ved 300 – enhver stemme teller!

SIGNER HER!

vestbredden vs. oslo kommune

 

Relevant Links:

Eiendommer i Hauskvartalet for salg – Finn.no

Uttalelse fra Leierboerforeningen

Legg igjen en kommentar