Serverer byøkologi med hjerte og teskje - Arkitektnytt

Faksimile fra tegneserien «Tett men ikke trangt». Tegneserien ble lansert på DogA i går og er skrevet av Joakim Skajaa, Arild Eriksen og Espen S. Titland og illustrert av Espen S. Titland.

Serverer byøkologi med hjerte og teskje

Eriksen Skajaa Arkitekter stopper opp der resten av arkitektkorpset glir forbi og gjør mer eller mindre straighte prosjekter.

Det unge arkitektkontoret vil ikke bare bygge boliger for dem som kan gi høyeste bud på det åpne markedet. Nå vil de finne en alternativ finansieringsform for å kunne realisere en alternativ og rimelig boform i det delvis okkuperte Hausmannskvartalet, ved Akerselva i Oslo.

 

Prosjektet ble offisielt igangsatt i går på DogA i form av en kveldskonferanse med et mangfoldig program. Reinhard Kropf fra arkitektkontoret Helen og Hard presenterte noen av de mest berømte rehabiliteringsprosjektene deres, og Frederica Miller fra Gaia arkitekter fortalte om reguleringsplanen for «Hauskvartalet». Det var også foredrag om et lignende okkupasjonsprosjekt i Hamburg og publikum fikk en innføring i økologiske avfall- og kloakkhåndteringsmuligheter i bystrøk.

 

Sist men ikke minst var det lansering av den hjertevarme tegneserien «Tett ikke trangt».

 

Lang vei med usikkert mål

Hausmannskvartalet ble okkupert på begynnelsen av 2000-tallet av unge bostedsløse. De ønsket å utvikle området med kunstnerboliger, en arena for nysirkus og andre aktiviteter. I samarbeid med Gaia arkitekter gikk de i dialog med bystyret om hvordan det kommunalt eide kvartalet kunne utvikles.

 

I 2005 arrangerte de plansmie, i regi av Gaia. Beboere og andre brukere og representanter fra ulike etater lagde en grunnlaget for en reguleringsplan som vedtatt i bystyret i 2008.

 

Da stoppet det imidlertid opp. I 2009 kastet politiet beboerne ut fra en stor boligseksjon, på hjørnet av kvartalet, og siden har fint lite hendt.

Plan uten penger

De beste intensjoner formet planen. Området ble blant annet regulert  byøkologisk område, som innebærer økologi i vid forstand: brukermedvirkning, alternativ eierstruktur, enøk-tiltak, grøntstruktur med biologisk mangfold, grønne tak og muligheten for lukkete, økologiske avløps- og avfallskretsløp, for å nevne noen eksempler.

 

Men hvem skal tegne og bygge? Ingen. Så langt. Før nå. EriksenSkajaa har nemlig bestemt seg for å sette i gang prosessen igjen. De mener at dersom byen skal bli mer bærekraftig og bygges tettere, så må man utforske nye boformer. Og for at ulike grupper skal ha råd, må nye eierformer etableres.

 

De ser for seg at de nye boligene i kvartalet skal eies av en stiftelse. Foreløpig er det usikkert hvordan det skal gjennomføres og finansieres. Å finne ut av dette er en del av en planlagt arbeidsprosess fram mot sommeren. Da skal de ha klart et forprosjekt.

 

Så aktuelt at det er museumsverdig

Hvis dette unike prosjektet realiseres, vil tegneserien deres «Tett ikke trangt» ende opp i neste versjon av utstillingen «Far-out Voices». Utstillingen, som fortsatt står på Nasjonalmuseet – Arkitektur, var en del av Oslo arkitekturtriennale 2013. Den viste blant annet fanziner og andre sjeldne publikasjoner fra bærekraftprosjektenes spede begynnelse.

 

Alle er enige om at vi må bygge og bo annerledes i framtiden, men ikke mange har realisert alternativer her i Norge.

 

Tegneserien beskriver hva et slikt prosjekt kan være, og man har et hjerte av stein hvis man ikke lar deg sjarmere av den enkle fortellingen. Det fleste vil kjenne seg igjen i noe.

 

Arild Eriksen, initiativtaker og partner i Eriksen Skajaa Arkitekter, mener selv at tegneserien er polemisk, men den er nok mer enn noe annet pedagogisk. Her serverer EriksenSkajaa, sammen med illustratør Espen S. Titland, ideen om den byøkologiske boformen med teskje. Og det er kanskje det som må til for at voksne skal forstå.

 

Link til oprindelig artikkel.