Bystyreflertall i dag: Selg Hauskvartalet - Arkitektnytt

Rødts Marit Halse foreslo å utsette behandlingen av saken om salg av Hauskvartalet. Hun fikk kun stemmer fra sitt eget parti. Foto: Cecilie Klem

Mot kun tre stemmer fra partiet Rødts tre bystyrerepresentanter, vedtok Bystyret i Oslo å selge Hauskvartalet.

Fakta om Hauskvartalet

– 2008: Etter en omfattende medvirkningsprosess vedtok Oslo bystyre reguleringsplanen S-4387 som regulerer det delvis boliokkuperte kvartalet til «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal».

– 2014: Kvartalet, eksklusive kulturhuset Hausmania, blir lagt ut for salg. Høyre og Frp sitter i Byrådet.

– 2015: Før valget i september uttrykker Venstre, MDG, SV og Ap motstand mot salget og  salgskontrakten i Arkitektnytt og i media forøvrig.

– Desember 2015: Det rødgrønne byrådet går inn for salg av Hauskvartalet.

– I reguleringen til «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal» ligger det intensjoner om at de tre boligtomtene skal utvikles for «å legge til rette for en enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og bolig».

– I februar sendte styret i Oslo Arkitektforening et åpent brev til Bystyret hvor de oppfordrer til ikke å vedta salg. OAF skrev av « Hauskvartalets regulering representerer et potensielt viktig tilskudd til byen som best realiseres i samarbeid mellom beboere/brukere av kvartalet og Oslo kommune.»

Etter en kort debatt sa et bredt flertall i Oslo bystyre ja til det rødgrønne byrådets forslag om å selge Hauskvartalet til utbyggerselskapet Urbanium, som har lagt inn et bud på 30 millioner kroner.

 

Kulturhuset Hausmania og tomten deres i Hausmannsgate 34 omfattes ikke av salget. Urbanium legger til grunn i sitt forprosjekt at Hausmannsgate 40, som nå er bebodd av beboere organisert i Vestbredden Vel, skal rives.

 

Ønsker leiekontrakt

Dagsavisen skrev 9. mai at Vestbredden Vel i et brev sendt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) varsler at de vil opprette sak mot kommunen i Husleietvistutvalget om de ikke får en skriftlig leiekontrakt.

 

Beboerne i Hausmannsgate 40 mener de har krav på en leiekontrakt etter å ha bebodd og vedlikeholdt bygården i rundt 16 år. Bofellesskapet har blant annet lagt nytt tak, byttet flere bærende konstruksjoner, renovert flere bad og utbedret råte- og soppskader. Leieboerforeningen støtter Vestbreddens krav om leiekontrakt med Oslo kommune. Kommunne regner Vestbredden Vel som en boligokkupasjon.

 

Fikk ikke utsatt saken

I bystyremøtet la Rødt inn et forslag om å utsette behandlingen på grunn av det de mener er en rekke feil i saksbehandlingen. Blant annet viste partiet til den uavklarte situasjonen vedrørende Hausmannsgate 40s krav om en ordinær leiekontrakt. Forlsaget fikk kun Rødts stemmer.

 

Representanter for flertallet i Bystyret gjentok mange av argumentene fra den opphetete debatten om salget av Hauskvartalet. At det rød-grønne byrådet etter en kort tenkepause gikk inn for å selge, overrasket mange fordi alle de tre byrådspartiene uttalte seg klart negativt til salget av Hauskvartalet før valget i 2015.

 

FrP: «Svært gledelig»

Fremskrittspartiets bystyrerepresentant Petter N. Myhre understreket at han nå ser positivt på utsiktene til det han kalte «en opprydding i området».

– Det er svært gledelig at salget kan gå i orden, slik at kommunen kan bruke kjærkomne 30 millioner på andre områder. I dag bærer området preg av forslumming og forfall, sa Myhre.

 

Tidligere byråd for kultur, Hallstein Bjercke, sa i sitt innlegg at han mener salg ikke endrer muligheten for å realisere reguleringsplanen. Det var venstrepolitikerens svar til de som har pekt på at Plan- og bygningsetaten i Oslo har slått fast at formålparagrafen i reguleringsplanen som blant annet gjelder de byøkologiske prinsippene for boligene og medvirkningskravene ikke er juridisk bindende for kjøper.

SV: «Grønn og varm by»

Både SV og MDG understreket hvor viktig det er at reguleringsplanen blir overholdt i den utviklingen den private utbyggeren Urbanium nå skal i gang med.

 

SVs Sunniva Holmås Eidsvoll sa i sitt innlegg at hun var svært fornøyd med arbeidet byrådet har gjort i forkant av bystyrebehandlingen. Hun understreket at et salg vil være i tråd med «en grønn, varm og rettferdig by med plass til alle.» Hun trakk fram detaljer fra Urbaniums prosjekt som hun mener peker i positiv retning.
– Utbygger har sagt seg villig til å legge til rette for et bokollektiv i Hausmannsgate 40 og ønsker å søke støtte fra Husbanken. Utbygger har også bundet seg til en avtale om at Oslo kommune skal få bestemme hvem som skal ha forkjøpsrett til boenhetene i bokollektivet, sa Eidsvoll.

 

Rødt: «Utbyggerstyrt by»

Rødts Marit Halse var den eneste som gikk på talerstolen for å argumentere mot salget av kvartalet.

 

– Å selge Hauskvartalet bekrefter at Oslo er en av de mest utbyggerstyrte byene i Europa. Det er en utvikling som fører til økende sosiale forskjeller og en kjedeligere by, understreket Halse.

 

Hun poengterte at et salg i seg selv er et brudd på reguleringsplanen, blant annet har byrådet «hoppet bukk over» medvirkningskravet og kravene til byøkologi i utviklingen av tomtene hvor det skal bygges boliger.

 

– SV, MDG og Ap viser nå at også de er i utbyggernes lommer og er rede til å logre for fagre og uforpliktende ord fra kjøper, sa Halse.