Hauskvartalet, et byøkologisk kulturkvartal også etter salg

Bystyregruppa ved gruppeleder Harald Nissen og finanskomitémedlem Shoaib Sultan redegjør her for saken om Hauskvartalet:

Hauskvartalet og Hausmania har engasjert mange ildsjeler. Det er en sak for oss, vi ønsker å sikre det by-økologiske kulturkvartalet med dets særegne og uerstattelige miljø.

Vi vant valget, men da vi overtok byrådskontorene var salgsprosessen avgjort, avtale inngått med selskapet Urbanium, og det manglet kun en godkjenning i bystyret. I denne situasjonen har byrådet kun hatt et valg mellom å gjennomføre salget av deler av kvartalet, eller å avlyse salget og bli sittende med hele kvartalet selv.

zav Torkil Vederhus den april 27, 2016

Hvorfor ble det for krevende for Oslo Kommune å sitte med hele kvartalet selv? Det har jo stått der siden 2004, da Oslo kommune kjøpte kvartalet av staten og i 2008 vedtok bystyret en reguleringsplan som definerte området som byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med boliger og kultur.

Årevis med borgerlig byråd har hatt sin pris. Deler av Hauskvartalet har ligget mer eller mindre brakk i flere tiår. I dag rommer kvartalet to tomme tomter (B1 og sirkustomta), to gårder med stort vedlikeholdsetterslep (H40 og H42), og kulturhuset Hausmania (H34) – som også har et stort vedlikeholdsetterslep.

Vedlikeholdsetterslep er et kaldt ord, men kritisk for gamle bygårder. Gamle bygninger er romantiske og er bærer av Oslohistorie, men de kan også være farlige for barn og tilfeldige forbipasserende når de ikke blir vedlikeholdt. Det kan hangle og gå en lang stund, men så på et eller annet tidspunkt må noe skje. Det er nå.

Resolusjonen fra årsmøtet viste klart at partiet står samlet bak kravet om at kommunen skal beholde Hausmannskvartalet. Oslo MDG fått makt i Oslo, men vi kan likevel ikke bestemme alt, og vi kan ikke trylle. Da vi gikk inn i byrådsforhandlinger hadde vi en prosess på å få fram de absolutte hovedsakene våre: De vi løftet frem i valgprogrammet, prioriterte høyest i valgkampen og som vi mener er mest kritiske. Det var disse sakene forhandlingsutvalget la mest vekt på i forhandlingene. Avtaler handler om å gi og få, man setter sammen hva man skal prioritere å bruke penger på. De Grønne løfter fanen høyt for kollektivtransport, sykkelveier og andre kostbare miljøprosjekter.

Til tross for at Hausmania ikke var blant disse sakene, har vi klart å sikre at:

  • Kulturhuset Hausmania får et løft
  • Park og gangvei langs Akerselva skal realiseres
  • Kulturhus med dokumentarfilmkinoen Vega Scene blir bygd på sirkustomta
  • Det blir bygd klimavennlige boliger med enkel standard i Brenneriveien 1 og Hausmansgate 40
  • Det blir lagt til rette for kollektive boformer i Hausmannsgate 40
  • Den vernede (og i dag plomberte) hjørnegården fra 1880-tallet (Hausmannsgate 42) skal pusses opp i samarbeid med byantikvaren og bli til boliger
  • En medvirkningsprosess skal sikre at lokale aktører og berørte parter involveres i realiseringen av det byøkologiske kulturkvartalet

Men vi klarte ikke finne en løsning uten salg. Det er vi lei for.

Det forrige byrådet startet en salgsprosess for deler av kvartalet; H40 og H42 (på 1 450 m2) og de to tomme tomtene. Bakgrunnen var at kvartalet trengte så store investeringer at kommunen ikke anså seg i stand til å løfte dette alene. Kommunen anslår at minst 60 millioner trengs til å utvikle de fire tomtene som selges, og i tillegg kreves 50 millioner for å oppgradere kulturhuset Hausmania i tråd med regulerignsplanen.

Oslo kommune beholder eierskap til og satser på videre tilrettelegging for aktivitet i kulturhuset Hausmania på gunstige vilkår.

For noen medlemmer er ikke dette en god nok løsning. Vi er et lite parti, og må prioritere hardt. Alle sakene vi jobber med er viktige, men vi kan ikke få fullt gjennomslag i alle. Spesielt gjelder dette saker som vi har arvet av det forrige byrådet og der vi kommer inn på tampen av en lang prosess. I tøffe forhandlinger er det viktig for oss å huske på hvilken kontrakt vi har signert med velgerne: De har bedt om en ambisiøs miljø- og klimapolitikk. De har blitt lovet en by med ren luft, grønne lunger og god klimasamvittighet. Vi skal fortsette å kjempe hardt for gjennomslag i våre viktigste saker. Vi tror likevel at det er et realistisk håp om at Haus-kvartalet vil bli et levende og godt sted i byen, formet ikke bare av eierne, men i hovedsak av kulturaktørene, beboerne og alle som kommer dit i fremtiden.

Vi tror på et levende Hauskvartal, også etter salget, og vil jobbe aktivt for at intensjonen i reguleringsplanen om et byøkologisk kvartal og aktiv brukermedvirkning ivaretas!

Harald Nissen og Shoaib Sultan

Gruppeleder og representant i finanskomiteen for Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Oslo.

Fra Miljøpartiet de Grønne sine hjemmeside