HAUSKVARTALET – EN BYØKOLOGISK MULIGHET - Pressemelding - ARKITEKTUR N

HAUSKVARTALET
– EN BYØKOLOGISK MULIGHET
Oslo kommune har mulighet nå! Torsdag
28. april skal bystyrets finanskomité
diskutere
salget av eiendommene i
Hauskvartalet.
Alternativer finnes! Arkitektur N nr. 3-2016
presenterer Eriksen Skajaa Arkitekters
forprosjekt for Hauskvartalet: fellesboliger,
sjelden kost i Oslo.

 

Historien om Hauskvartalet har pågått i over 15 år, og er ennå
ikke over. I 2008 vedtok et enstemmig bystyre en reguleringsplan
for Hauskvartalet, som regulerer kvartalet til ”spesialområde –
byøkologisk kulturkvartal”. Et hovedkrav i reguleringsplanen var
brukermedvirkning.
I 2012 inngikk Eriksen Skajaa Arkitekter et samarbeid med kunstnere
og kulturarbeidere ved Kulturhuset Hausmania og beboere i
Hausmannsgate 40. Resultatet er et forprosjekt for fellesboliger i
Hauskvartalet, som arkitektene og utvikler Anthon B. Nilsen Eiendom
la fram for kommunen i 2015. Fellesboliger er sjelden kost i
Oslos boligmarked: vi presenterer hele prosjektet i dette nummeret
av Arkitektur N, nr. 3-2016.
Visjonene i prosjektet er blant annet å legge til rette for en
bærekraftig urban livsstil og skape et levende og helhetlig kulturkvartal.
Men i 2015 besluttet det rødgrønne bystyret å opprettholde
vedtaket om at Oslo kommunes eiendommer i Hauskvartalet skal
selges. Urbanium AS er kjøperen. – Prosjektet til Eriksen Skajaa
nådde ikke opp i kommunens konkurranse, men er fremdeles
det eneste tilbudet som er sosialt bærekraftig, skriver Arkitektur
Ns redaktør Ingerid Helsing Almaas. – Bærekraftige løsninger er
langsiktig arbeid, og langsiktighet krever kontinuitet. Det er ikke
nok å skrive under på en salgskontrakt. I Hauskvartalet har det nye
bystyret sjansen til å vise at de mener alvor med selskapstalene om
byøkologi.
Hauskvartalets framtid er ikke avgjort. Alternativer ligger på
bordet. Torsdag 28.april skal bystyrets finanskomité diskutere salget
av eiendommene i Hauskvartalet.
Vedlagt finner du (lavoppløselig pdf):
– ”På markedet”, leder fra Arkitektur N nr. 3-2016 ved Ingerid Helsing
Almaas
– ”Samarbeidet må bygges”, feature fra Arkitektur N nr. 3-2016 som presenterer
status for to norske byøkologiske forsøksområder: Svartlamon i
Trondheim og Hauskvartalet i Oslo. Saken inkluderer ”Om samarbeid”,
et intervju med sosiologen Richard Sennett.
Arkitektur N, Josefines gate 34, 0351 Oslo. Epost redaksjon@
arkitektur-n.no. Telefon Ingerid Helsing Almaas: 915 83 648.
Nummer 3-2016 kommer ut 28. april.

 

Download pressemelding: Pressemelding_ArkN_3-16 Hauskvartalet