SV-veteran mener salg av Hausmannskvartalet vil sette reguleringsplanen til side - Radikal Portal.

Foto: Anne-Sophie Ofrim

Etter at byrådet sent i forrige uke likevel bestemte seg for at salget av eiendommene i Hausmannskvartalet til private investorer skal gjennomføres har det haglet med kritikk fra både beboere, ildsjeler og andre. Nå kaster også byens politikere seg på. Oslo SV, som er en del av byrådet, har vært imot å gjennomføre salget, men ville ikke ta ut dissens i byrådets behandling av saken.

— SV har et annet standpunkt, men nådde ikke fram. Jeg tror fortsatt dette er uklokt, og at den beste – og kanskje eneste – måten kommunen kan få etablert det byøkologiske prosjektet på er at eiendommene forblir i offentlig eie. Men det ser ut til at flertallet vil det annerledes, skriver partiveteran og bystyrerepresentant Ivar Johansen på sin egen blogg.

Kommersielle krefter hindrer gjennomføring
Reguleringsplanen for området, som stammer fra 2008, utnevner området til spesialområde byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med boliger, allmennyttig formål (kultur/sirkushall/flerbrukshall), spesialområde-bevaring (bolig/ forretning) og fellesområde-gårdsplass, lek og opphold. I tillegg vektla bystyret i planen at prosjektet skulle realiseres gjennom utstrakt medvirkning fra brukerne av kvartalet. Det er denne dimensjonen Johansen nå frykter skal forsvinne ved et salg til kommersielle aktører.

— Jeg har ingen tro på at bystyrets mål med reguleringsplanen kan gjennomføres innenfor en kommersiell ramme. I byrådserklæringen for det sittende byråd heter det at byrådet vil «etablere og nye og nåværende økologiske boligprosjekter, med tanke på nye byggemetoder, teknologier og boligformer.» Ved å etablere en ikke-kommersiell boligstiftelse i offentlig eie kunne kommunen ved Hauskvartalet fått en god start på arbeidet, skriver han.

Johansen viser til at det allerede finnes et slikt prosjekt satt i gang av ildsjelene bak Hausmania, beboerne i Hausmannsgate 40 og arkitektfirmaet Eriksen Skajaa Arkitekter.

Underskriftskampanje kan utsette salg
På tirsdag startet aktivister tilknyttet Hauskvartalet en underskriftskampanje og overleverte de 915 underskriftene med innbyggerforslag om regulering av området til Oslo kommune. I en pressemelding på Vestbredden hjemmesider skriver aktivistene at de nå forventer at deres forslag blir behandlet i henhold til kommunelovens paragraf 39a om innbyggerforslag og at det påfølger en demokratisk prosess for behandling.

I underskriftskampanjen tas det til orde for at prosessen har vært ødeleggende for innbyggernes og brukernes medvirkning, at kostnadsoverslagene kommunen har brukt i behandling av saken er misvisende, at det finnes finansieringsmåter som det ikke har blitt tatt hensyn til i behandlingen, feil i formaliteter, feilaktigheter rundt hypotetiske erstatsningskrav, i tillegg til at det legges fram alternativer til løsning med arkitetktoniske løsninger som allerede har blitt presentert.

Rein høyrepolitikk
Arkitekt Joakim Skajaa står sammen med kollega Arild Eriksen bak mye av ideen til samarbeidsprosjektet. Selv er han overfor Arkitektnytt ikke særlig nådig når det gjelder kritikken av byrådets beslutning om å fullføre salget av Hausmannskvartalet til private.

— Å selge et hus som er okkupert var ikke å forvente av en rødgrønn byregjering. Det er høyrepolitikk slik vi husker det fra åttitallet, sier han.

Han håper nå at kritikken rundt byrådets avgjørelse vil føre til at man kan få en tettere dialog mellom kommunen og representanter fra Hausmannskvartalet.

— Alle byrådspartiene har tidligere, og ikke minst i valgkampen, vist støtte til ønskene fra beboere og brukere av kvartalet. Derfor håper vi nå at det finnes politisk vilje til å finne en god løsning for alle parter, sier Skajaa.

— Reguleringen ligger fast
Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MdG), sier kommunen ved kommuneadvokaten har kommet til at man ikke har mulighet til å starte en ny salgsprosess og dermed er bundet av det forrige byrådets avgjørelse. Han understreker at reguleringsplanen ligger fast og at byrådet vil jobbe for å innfri reguleringsplanens intensjoner.

— Reguleringen ligger fast og byregjeringen vil jobbe videre for å realisere et byøkologisk kvartal i dialog med beboerne og kjøper. Det er det jeg kan si nå. Vi vil gjerne ha dialog med alle partene så snart den nåværende prosessen er avsluttet, understreker han.

 

Link til oprindelig artikkel.