Pressemelding 9. desember 2015 - på vegne av et samla Hauskvartal

Haus_vestbredden

Forslag til bystyrevedtak ang. Hauskvartalet.

Den 8.12. 2015 kl 20:00 iverksatte adhoc-gruppen «Et samla Hauskvartal» (et uformalisert samarbeid mellom Vestbredden & Hausmania) et innbyggerinitiativ «Forslag til bystyrevedtak ang. Hauskvartalet»

Innbyggerinitiativet finner du her, www.minsak.no/sak/902

De 300 gyldige underskriftene som er påkrevet ble samla inn i løpet av litt over en time.

Den 9.12.2015 kl.15:00 sendte vi inn forslaget til Oslo Kommune med 915 gyldige underskrifter samt over 300 underskrifter fra andre steder i Norge og det store utland.

Vi takker for støtten og ser dette som et klart signal om at folk bryr seg og noterer oss at overraskende mange av byens innbyggere ønsker dette prosjektet videreført.

Da saken om salg først blir endelig behandlet for overlevering til bystyret på byrådsmøte torsdag den 10.12.2015 kl.10:00, må man anse dette forslaget som gyldig jmf. Kommuneloven § 39a Innbyggerforslag, og man må derfor følge de demokratiske prosesser som denne innebærer.

Vi mener man med dette forslaget legger til rette for videre utvikling og dialog i henhold til reguleringsplanen for Hauskvartalet.

Med vennlig hilsen

Vestbredden vel vel

på vegne av

Et samla Hauskvartal

 

resistanceisfertile