Vil MdG, SV og Ap huskes som de som torpederte et alternativt, byøkologisk og boligpolitisk miljø i Oslo? - Radikal Portal

Foto:
Ann Bækken
Ole Pedersen
Hvordan kan byregjeringen gå i mot et enstemmig vedtak for Hauskvartalet i bystyret i 2008?
Ole Pedersen jobber i kulturfeltet, har en mastergrad i European Studies in Science, Society and Technology og er internasjonalt ansvarlig i Norges Sosiale Forum.

SV, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet i Oslo vedtok i uka som gikk å sende en anbefaling til bystyret om å selge Hauskvartalet til Urbanium Eiendom.

De begrunner dette med at de ikke har juridisk handlingsrom til å stoppe salget. Det er meget mulig, men de har et politisk handlingsrom til å velge hvordan de presenterer saken for bystyret.

   • LES OGSÅ om beboernes kamp for å få stoppet salget av eiendommene: Varsler kamp mot salg av Hausmania-kvartalet

De kan velge å legge fram saken og si at de anbefaler bystyret å si nei, fordi salget vil undergrave den reguleringen som ble vedtatt i et enstemmig bystyre i 2008.

Entusiasme fra Husbanken
I tillegg begrunner de det med at de ikke vil ta kostnaden ved å utvikle kvartalet. Det prosjektet som Hausmania kulturhus har laget sammen med Eriksen Skajaa arkitekter for Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1 er presentert for husbanken og mottatt med entusiasme.

Husbanken sier: «Prosjektet vurderes som et godt og konkret tiltakt for å revitalisere ambisjoner i byøkologisk program, og Husbanken ønsker i utgangspunktet å bidra til en realisering av dette pilotprosjektet.»

Ambisiøs reguleringsplan
Hauskvartalet i Oslo består av Kulturhuset Hausmania og Bo og arbeidskollektivet Vestbredden Vel. De driver det okkuperte bokollektivet i Hausmannsgate 40. I 2008 fikk de gjennom en ambisiøs reguleringsplan for et byøkologisk kulturkvartal, med prinsipper basert på stor grad av brukermedvirkning. Deretter har kvartalet stort sett opplevd å bli motarbeidet av det borgerlige byrådet. Det var lenge et håp i kvartalet om at byregjeringen ville bringe med seg en ny politikk med tanke på offentlig eiendom, byøkologi, brukermedvirkning og byutvikling.

Si fra hva du mener om dette
Vestbredden bo- og arbeidskollektiv har rehabilitert bygården for egne midler og ønsker leiekontrakt med kommunen. Heller ikke dette innebærer betydelige kostnader.

Så. Dersom du er på Facebook og Twitter, del avisoppslag og kommenter hva du mener om dette. Husk på å tagge Miljøpartiet de Grønne, Oslo SV og Oslo Arbeiderparti, slik at de ser at vi bryr oss. Dersom du kjenner noen i partiene eller i bystyret, ring eller mail dem. Dersom du er journalist eller kjenner noen journalister, få dem til å kontakte byregjeringen og spørre hva de holder på med.

   • LES OGSÅ om ildsjelenes drøm for Hausmanns-kvartalet som en byøkologisk oase: Hausmania-kvartalet kan bli økologisk oase

Snu i tide
Det beste vi kan håpe på nå er at de tar seg tid til å sette seg inn i saken og forstår at de har et politisk handlingsrom til å si nei i bystyret. Byregjeringen med MdG, SV og Ap bør ikke bli husket som de som torpederte det kreative og alternative kulturelle og boligpolitiske miljøet i Hauskvartalet. Heller bør de følge opp det de sa i opposisjon og være med å legge til rette for et helhetlig byøkologisk kulturkvartal, i henhold til reguleringsplanen som altså ble enstemmig vedtatt av bystyret i 2008.

Link til oprindelig artikkel.