Tas over av utviklere - Klassekampen

Presset: Kulturhuset Hausmania og talsperson Ole Pedersen er kritiske til Oslo kommunes valg av Urbanuim som utbygger. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

FAKTA

 • Hausmannskvartalet:

  • Oslo kommune har avgjort at Urbanium AS overtar Hausmannskvartalet i Oslo.

  • Salgskontrakten var hemmelig, men er lekket av SV-politiker Ivar Johansen.

  • Beboere og brukere frykter at Urbanium ikke vil følge reguleringsplanen.

  • Hausmanskvartalet ble regulert som «byøkologisk kulturkvartal» i 2008.

  • Kulturhuset Hausmania og boligokkupantene Vestbredden bruker i dag området.

UNDERSAK

Gleder seg

Utbygger Espen A. Pay i Urbanium understreker at det ikke er endelig avklart hvem som skal bygge ut Hausmannskvartalet før saken er behandlet i bystyret.

– Dersom vi blir valgt, gleder vi oss til å realisere og gjennomføre ambisjonene om byøkologisk kvartal som ligger til grunn for reguleringsplanen, sier Pay.

Han tilbakeviser påstandene om at firmaet hans var pådriver for å kaste ut beboerne fra Bakkebygrenda, den okkuperte bygården i Gamlebyen. På dette tidspunktet var Urbanium i gang med å oppføre et nytt boligbygg på nabotomta, St. Halvardsgate 20.

– Tvert imot var vår entreprenør hjelpsom med praktiske ting under byggeperioden, sier Pay.

At boligbygget han oppførte i Gamlebyen blir omtalt «antikrist» i Morgenbladet, tar han med en porsjon humor.

– Vi bygget billige boliger som mange hadde råd til og ble sammenlignet med mye dyrere prosjekt som få har råd til. Vi bygger bra og ordentlig.

Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H) kunne i går ikke stille til intervju med Klassekampen, men understreker i en sms at salgsprosessen ikke er avsluttet før saken er behandlet politisk.

Selskapet Urbanium overtar Hausmannskvartalet i Oslo, viser en lekket salgskontrakt. Beboerne frykter at de skvises ut.

BYUTVIKLING

Oslo kommune har valgt en kjøper av Hausmannskvartalet. Det er lokalpolitiker Ivar Johansen (SV) som har offentliggjort den hemmelige salgskontrakten.

Tilslaget har gått til firmaet Urbanium AS. Pris: 30 millioner kroner.

– Dette er et firma som investerer i eiendomsprosjekter for å få økonomisk avkastning. Det er ingen ideell stiftelse, sier Johansen.

Han mener reguleringen for Hausmannskvartalet står i fare for å brytes. Kvartalet har siden 1999 vært bebodd av boligokkupantene som kaller seg Vestbredden. De første kunstnerne flyttet inn i kvartalet i 2000. Siden den gang har kulturhuset Hausmania vært en sentral del av Oslos urbane liv.

– Jeg frykter at det byøkologiske prosjektet trues. Det gjelder både det materielle innholdet i prosjektet og punktet om brukermedvirkning.

Salget vil formelt ikke avgjøres av bystyret før etter valget.

Hausmannskvartalet ble solgt fra Statsbygg til Oslo kommune i 2004. I 2008 ble området regulert til «byøkologisk kulturkvartal». I reguleringen er brukermedvirkning fra kulturhuset Hausmania og boligokkupantene i Vestbredden sentralt.

– Vi er selvsagt veldig kritiske til dette, sier presseansvarlig for Hausmania, Ole Pedersen.

EGET PROSJEKT

Kulturhuset Hausmania har de siste årene jobbet med utviklingen av et eget prosjekt for området. Prosjektet ble imidlertid diskvalifisert i konkurransen fordi Hausmania stilte krav til faktisk brukermedvirkning fra beboerne i Hausmansgate 40 – Vestbredden.

– Vi har ingen tiltro til at en kommersiell aktør som Urbanium vil utvikle området i tråd med reguleringsplanen. Vi ser ingen forpliktende krav i denne salgskontrakten, sier Pedersen.

Det er administrerende direktør Espen A. Pay som har undertegnet kontrakten for Urbanium. Beboerne på Vestbredden er også kritiske:

«Det er tydelig at et firma som Urbanium A/S med Espen Pay i fronten ikke har noe å gjøre i Oslo’s byøkologiske kulturkvartal», skriver de på sin egen hjemmeside.

– Vi er solidariske med beboerne i Hausmanns gate 40 – Vestbredden og ser ikke at Urbanium vil etterfølge reguleringer og visjoner for området, sier Pedersen i Hausmania.

BRAKKEBYGRENDA

Ivar Johansen mener historien til Urbanium har vist at de ikke er opptatt av dialog med miljøer som på Hausmania.

– Det ligger i kortene at her kommer det et helt annet prosjekt enn det vi så for oss da vi godkjente arealplanen.

I 2013 skal firmaet ha vært sentralt i utkastelsen av okkupantene i Brakkebygrenda i Gamlebyen i Oslo. Urbanium var utvikler av et nybygg på naboeiendommen.

– Jeg tror man her har valgt det firmaet som har kommet med det beste økonomiske tilbudet. Urbanium var den aktive part i utkastelsen av beboerne i Brakkebygrenda. De har dermed en historie med konflikt og konfrontasjon og ikke dialog, sier Johansen.

Hausmania mener hemmeligholdet rundt prosjektet er beklagelig.

– Så lenge ting er hemmelig, er det umulig å få offentlig debatt rundt dette, sier Pedersen.

ARIKTEKTURENS ANTIKRIST

«Kommer Antikrist også til Hausmannsgate?», lyder overskriften på en omtale som er lagt ut på bokollektivet Vestbreddens hjemmeside.

Beboerne viser til en tidligere anmeldelse i Morgenbladet av Urbaniums boligprosjekt i St. Halvards gate 20.

«Dette huset fremstår så sjelløst at det kan virke som om det er investert ekstra energi i sterilisere det ned til minste detalj», skrev arkitekturanmelder Gaute Brochmann i Morgenbladet.

Brochmann understreker at han har lite kjennskap til Urbaniums planer for Hausmannskvartalet, men sier på generelt grunnlag følgende:

– Det er synd hvis man kaster bort muligheten til å realisere Hausmannskvartalet som et byøkologisk kulturkvartal. Oslo, med sine ekstremt høye boligpriser, er overmodent for alternative bo- og utbyggingsformer som dette.

 

Link til oprindelig artikkel.