Ble diskvalifisert fra budrunden om Hausmannskvartalet - Aftenposten

CHRISTIAN SØRGJERD

 • Ole Pedersen representerer kulturhuset Hausmania, som ligger i Hausmannskvartalet. Nå er de andre eiendommene i kvartalet til salgs. Hausmanias bud er blitt avvist av kommunen.FOTO: Rolf Øhman
 • Budet fra kulturhuset Hausmania ble avvist på formelt grunnlag av kommunen. Stridens kjerne er okkupantene i den ene av bygårdene som er til salgs.

  Hausmannskvartalet har Oslos kanskje mest spesielle reguleringsplan. Det skal bli et «byøkologisk kulturkvartal», og brukermedvirkning skal stå sentralt i prosessen. I vinter ble to tomter og to bygårder lagt ut for salg samlet av kommunen.

  Fem aktører la inn bud. 

   

  Tirsdag skrev Aftenposten at utviklingsselskapet Urbanium er innstilt som kjøper av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

  Blant budgiverne var Anthon B. Nilsen eiendom i samarbeid med kulturhuset Hausmania. Sistnevnte holder til i samme kvartal, i et bygg de leier av kommunen. Men budet deres ble aldri realitetsbehandlet.

  EBY avviste det på formelt grunnlag.

  To bygårder og to tomter ble lagt ut for salg samlet av kommunen.

  Stridens kjerne er bygården i Hausmannsgate 40, som har vært okkupert siden 1999. Beboerne har gjennomført flere store renoveringsprosjekter i årenes løp. I dag bor det i underkant av 15 personer der.

  Hausmania stilte krav i budet sitt om at kommunen på politisk hold må finne en løsning for salget der man også kommer til enighet med okkupantene.

  – En umulig situasjon

  Men eiendommene ble lagt ut for salg med krav om at det måtte gis bud uten forbehold. Dermed avviste EBY budet.

  «I forkant av frist for revidert bud, ble budgiver gitt konkrete tilbakemeldinger om at opprinnelig bud inneholdt en rekke forbehold. Da det reviderte budet fortsatt er gitt med forbehold og betingelser som ikke kan godtas, er budet avvist», skriver avdelingsdirektør Thomas Martinsen i EBY i avslaget.

  Ole Pedersen fra Hausmania stiller seg uforstående til det. Han sier at de i sitt reviderte bud trakk alle forbehold som det ble gitt tilbakemelding om.

  – Det eneste som var umulig å trekke, var kravet om at kommunen måtte komme til enighet med beboerne i Hausmannsgate 40. Men vi presiserte at dette var et forbehold vi stilte overfor bystyret. Overfor EBY var alle de formelle kravene oppfylt, sier Pedersen.

  Han mener det er umulig å oppfylle reguleringsplanens krav ved et oppkjøp som dagens brukere og beboere går imot.

  – Situasjonen ville vært den samme hvis vårt bud hadde blitt anbefalt, uten at beboerne i Hausmannsgate 40 hadde blitt tatt på alvor av kommunen. Og når det politiske målet med salget er å realisere reguleringen, var det helt nødvendig å si fra om at salgsprosessen slik den er kjørt fram, motvirker intensjon og formål med reguleringen, sier Pedersen.

  Han mener det er nødvendig at også de ulike prosjektbeskrivelsene fra budene legges frem før bystyret behandler salget.

  – Bare slik kan man ha en offentlig diskusjon rundt selve prosjektet og hvorvidt det tilfredsstiller reguleringen, sier han.

  SV håper på ny behandling

  I et brev til bystyrepartiene har Hausmania og Anthon B. Nilsen redegjort for sitt syn. De viser til at okkupantene i sin tid var sentrale i prosessen med reguleringsplanen.

  «Beboerne i Hausmannsgate 40 er tydelige på at de ønsker å engasjere seg positivt i den videre utviklingen av kvartalet. Dessverre er dette gjort umulig på det nåværende tidspunkt på grunn av en salgsprosess som […] legger opp til utkastelse av eksisterende beboere», skriver de.

  Det er bystyret som skal avgjøre salget endelig.

  Ivar Johansen (SV)

  Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) mener en annen løsning er mulig – hvis det finnes vilje til det. For eksempel kan salgsprosessen stoppes og utlyses på nytt, med endrede forutsetninger.

  Johansen tror ikke et salg til private, kommersielle aktører kan få gjennomført prosjektet slik det i sin tid var tenkt.

  – Jeg håper det vil være mulig å få bystyret til å gjøre endringer her. Man kan si at dette ikke har vært godt nok, at vi må ta en ny runde. Noen måneder fra eller til kan ikke være avgjørende for en sak som allerede har pågått i mange år, sier Johansen.

  – Ingen kommentar

  Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) viser til at byrådet fortsatt behandler saken. Han ønsker derfor ikke å kommentere situasjonen rundt det avviste budet.

  – I denne saken er det bystyret som har myndighet til å vedta et eventuelt salg av de aktuelle eiendommene i kvartalet. Ettersom byrådets arbeid med vår innstilling pågår, er det ikke naturlig at jeg kommenterer enkeltbud, sier han.

   

  Link til oprindelig artikkel.