Mayday Mayday!

1 mai 40vbv

Banners: «Bolig er en RETT, ikke et PRIVILEGIUM/Housing is a right, not a priviliege.» «Folk Trenger fortsatt Hus/People still need Houses»

No, allthough this is not a alert; allthough the system is corrupt. We would like to thank all the people from different projects who showed up to the mayday parade in Oslo and showed their support outside our house! Allthough unnesescary interference from the police we had a great celebration and concider it successful.

The theme this year was free spaces and housing rights, there was a huge mobilization for the anarchist/black/red block this year with participants from several autonomous projects in Oslo.

Thanks to Blitz the people who helped out with the vöku, painting banners, participating and organizing the Autonomous Games outside and some of the users from Hausmania for reaching out a helping hand on several occassions! Reclaim the streets!

We were also holding an appeal on behalf of the house at the end of the street party which can be read underneath; english translations will come at a later point; as well with photos and a more complete review of the march.

All the best

– The Vestbredden Kru

«1 Mai er som sagt arbeidernes dag, men det er også som tidligere nevt de arbeidslediges dag, de undertryktes dag, de urettferdig behandlas dag. Det er også en dag for å samles og vise at initiativet og engasjementet brenner faretruende nært de etablerte luftslottene.

Et av de største luftslottene idag er den såkalte kommunale boligforvaltninga.

Fort europa begynner å bli et jævla dyrt sted å leve og bare i Oslo har Eiendom og byfornyelsesetaten allerede gått over i den blå sona og ligner mer og mer på et eiendomsmonopol framfor en rettferdig forvalter av eiendom som står til overs.

Høyreregjeringa har selv uttalt seg om at det ikke er noen menneskerett å bo i hovedstaden.

Det er hvistnok heller ikke noen menneskerett å få sosial stønad eller kommunal bostøtte.

I vintern 2014 ble over 100 folk med boligstøtte informert om at leia deres i de kommunale boligene var blitt høyna – med 500 000 kr i året.

Oslo Kommune har med andre ord tatt ansvaret for at en større brøkdel osloborgere går inn i 2015 med en usikker boligsituasjon og potensiell hjemløshet.

Samtidig blir unge folk som spør om bostøtte og trygd stempla og stigmatisert som «snikere» i den såkalte boligkøen, som kun skal være tilgjengelig for de som er fysisk hemmet eller har gjort seg fortjent til det i statens øyne.

Uten mulighet til å sikre seg på det monopoliserte boligmarkedet og henvist vekk fra boligkøen,

står hundrevis av unge folk med en usikker framtid i møte.

I 2012, hadde EBY overgått kvota for videresolgt tom eiendom til private spekulanter med 12%, da regjeringa høyna kvota deres med de nødvendige tolv prosentene, hadde EBY overgått den med 24%. Altså nesten en fjerdedel av alle de tomme husa, var solgt videre til private spekulanter som ved flere tilfeller leide eiendommene tilbake til kommunen.

I uparlamentariske sektorer kaller vi dette hvitvasking, systemet kaller det «Boligforvaltning».

FRP og Høyre fronta valgkampanjen sin i året som gikk med «OSLO XL – med plass for mangfold». Jeg vil gjerne presisere at OSLO XL representerer en jappegenerasjon så feit, at det ikke engang er pusteplass for dem uten pengemakt.

Fristedene i Oslo blir også færre og færre, i løpet av de siste fem åra har det blitt rydda et x antall autonome boligprosjekter, eller «husokkupasjoner» om du vil. I europa har den generelle aksepten og stabiliteten rundt sivile boliginitiativ også sunket betraktelig. Hundrevis med folk har blitt kasta ut i spania, nederland og europa over og nå har maktapparatenes kamp mot initativ nednfra omsider nådd Tiggerstaden.

Selv vi i Vestbredden, Hausmannsgate 40 står ovenfor en usikker trussel om utkastelse; ønsker vi ikke å fremmedgjøre oss sjæl fra den generelle boligkampen som har pågått lenge før vi ble lagt ut på markedet. For de som ikke veit det har Hausmannsgate 40 vært okkupert i snart 16 år.
Vi har hatt en muntlig forståelse med kommunen og har fått ta kontroll over vår egen livssituasjon uten kommunens innblanding. Nå er vi altså lagt ut for salg av EBY, både bygården vår og oss som bor her.

Men vår situasjon er ikke særegen, hele denne destruktive utviklinga starta allerede for flere år sida med Bjørvika og utviklinga av Oslo 2.0. Tusenvis av mennesker blir kasta rundt som potetsekker i systemet og kasta ut av hus og hjem. Vi er bare enda et nummer i rekkene.

Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa, Oslo er en by som lider av gentrifisering og stormannsgalskap, Oslo er en by der en fast bolig er en praktisk umulighet og hjemløshet er ulovlig, Oslo er en by som aftenposten siterer «venter på å dø».

Vi håper folka i denne byen er like hyppe som oss på å bevare det unike nærmiljøet, passe på hverandre og å sette ned foten når nok er føkkings nok. Oslo er ikke New York, Oslo er ikke London, Oslo er ikke Paris. Oslo er en overprisa havneby som lider av stormannsgalskap med en ymse befolkning på 600,000. I enkelte land regnes vi ikke engang som en storby! Påtide å plante beina på bakken og lytte til behova til innbyggerne framfor en eller annen drøm om å bli annerkjent av de større hovedstadene. Vi trenger ikke Bjørvika, vi trenger ikke kvadraturet, vi trenger ikke noen jævla Christian Ringnes gavepakke, vi trenger hus, basiske livskår og rom for å utfolde oss!
Og ikke minst, folk trenger hus, hus trenger folk!»