Vil ha sosiale boliger i Hauskvartalet - Nettavisen

Slik kan det bli i Hauskvartalet, dersom Hausmania og Anthon B. Nilsen får det som de vil.

Slik kan det bli i Hauskvartalet, dersom Hausmania og Anthon B. Nilsen får det som de vil. Foto: Eriksen Skajaa Arkitekter

Flere krefter kjemper nå om å få realisert sitt drømmeprosjekt i Hauskvartalet.

HAUSKVARTALET: I 15 år har beboere, kunstnere og kulturarbeidere i Hauskvartalet jobbet for å få etablere et byøkologisk kulturkvartal.

I desember i fjor ble kvartalet, som er eid av Oslo kommune, lagt ut for salg. Nå har Hausmania SA selv lagt inn bud på eiendommen, sammen med eiendomsutvikler Anthon B. Nilsen.

Forslaget er at Anthon B.Nilsen kjøper ut Sirkustomta. Videre betaler han en del til Oslo kommune og en del til en boligstiftelse som vil utvikle og drifte Hausmansgate 42 og Brenneriveien 1. Her er planen å etablere en form for sosialboliger, i et bofellesskap.

– Vi håper de velger det beste prosjektet, og ikke det høyeste budet, sier Ole Pedersen fra Hausmania SA.

Les også: Meglerne vil ta mer av boligselgere

Han forklarer at målet med boligkomplekset er at det skal være billig, derfor er det umulig å konkurrere på tomtepris.

Hausmania ønsker å oppføre boliger på deler av tomta, mens Anthon B. Nilsen vil inngå samarbeid med Vega Scene om kultur og næring på Sirkustomta.

Les også: Slik skal det bygges 140.000 boliger i Oslo

Ole Pedersen i Hausmania SA vil ha byøkologisk bofellesskap i Hauskvartalet.

HAUSKVARTALET:

  • I 2004 kjøpte Oslo kommune Hauskvartalet fra Statsbygg. Planen var å etablere et byøkologisk kulturprosjekt.
  • Eiendommene er regulert til spesialområde: byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med boliger, allmennyttige formål (sirkushall/flerbrukshall), spesialområde bevaring (bolig/forretning) og fellesområde: lek/opphold
  • Hausmannsgate 40 ble oppkupert for 15 år siden. Siden den gang har Vestbredden Vel Vel bygget opp et brukerstyrt bokollektiv i bygget.
  • I november 2014 ble deler av kvartalet lagt ut for salg.
  • Rett før jul ble hele Hauskvartalet lagt ut for salg.
  • Budrunden ble avsluttet i mars.

Byøkologisk bolig
Deler av Hausmanskvartalet har siden 2000 vært okkupert.  I 2008 ble kvartalet omregulert der målet var å skape et byøkologisk prosjekt med sterk brukermedvirkning.

Pedersen mener at Hausmania SA har det som skal til i sitt prosjekt for å oppfylle kriteriene i reguleringen.

I Hausmanias planer ligger det oppføring av en annerledes boligblokk. Hagebruk og dyrking skal etableres i toppen av bygget, i bunnen skal butikker og kafeer få flytte inn.

I de øvrige etasjene vil Hausmania ha små boliger, og store fellesrom som kjøkken og stuer.

Blogg: – Derfor er det boligmangler i Oslo

I kjelleren vil de etablere et felles bad. Boligene skal være tilgjengelig for alle personer i alle aldere, men som sliter med å finne seg et sted å bo. Likevel må de som flytter inn like det økologiske levesettet og det å bo i et slags bofellesskap.

Hele tanken er at beboerne skal få leie rom til en billig penge, og de skal bo økologisk.

– Dette prosjektet er akkurat slik kommunen har lagt føringer for i reguleringens krav til utvikling basert på LA 21 prinsipper. Det er et initiativ nedenfra og opp, fagmiljøer er inkludert og det er økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig, sier Pedersen.

Les også: Frykter ny sosialghetto på Grønland

Vil ha en solid behandling

Pedersen håper på en real politisk behandling. Han og de andre innvolverte forventer er åpenhet rundt de ulike budene for å sikre en kvalifisert diskusjon og avgjørelse om framtiden til Hauskvartalet.

Les også: – Oslo er en by med store klasseskiller

Byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H) sier til dittOslo at de ønsker å realisere et byøkologisk kulturkvartal. Han forteller at kvartalet er lagt ut for salg for å få til en helhetlig rehabilitering og oppgradering.

– Det stilles strenge krav til gjennomføring og miljø. Men hva slags kulturtilbud som kommer på den ubebygde tomten er det naturlig nok ikke tatt stilling til, sier Fredriksen.

dittOslo har ikke fått tak i personer fra kjøp- og salgsavdelingen i Eiendom- og byfornyelsesetaten.

Etter det dittOslo erfarer skal det være flere interessenter som har lagt inn bud på eiendommene, men at prosjektene ikke er oversendt byrådsavelingen.

Se 100 grunner til å elske Oslo her!

Dette skal være byøkologisk.