Byrådet vil ikke dele opp Hausmania-salget - Radikal Portal

Foto:
Ann Bækken

Helt siden det ble kjent at Oslo kommune ønsket å selge Hausmania-kvartalet har beboerne i Hausmanns gate 40 (H40) motsatt seg å være en del av salgsprosessen. Selv har de både satt i gang en underskriftskampanje og skrevet til byrådet for om mulig å bli tatt ut av salgsprosesen. Nå ser det ut til at disse forsøkene har vært forgjeves. I et brev til finanskomiteen som behandler saken, sendt torsdag, konkluderer byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), med at det ikke er aktuelt å dele opp salgsprosessen.
— Det er et gjennomgående krav at salgsprosessen skal være lik for alle. Derfor må salgsprosessen stoppes om H40 trekkes ut av salget, skriver Folke Fredriksen i brevet.

Viktig å ruste opp langs Akerselva
Folke Fredriksen mener videre at et salg av og en opprustning av Hausmania-kvartalet vil være et viktig ledd i kommunens plan for en opprustning av området langs Akerselva.
—  Oslo kommune har over lengre tid jobbet med å løfte området langs Akerselva. Å ruste opp Hauskvartalet er en av de siste brikkene i å fullføre Akerselva Miljøpark. H40 bør derfor selges slik at oppgradering av kvartalet kan skje.
Han viser videre til at byggningsmassen trenger en betydelig investering for å kunne bringes tilbake i forskriftsmessig stand. Han mener dette er en oppgave som vil tilfalle kjøper.
— Jeg ser det ikke som en sentral kommunal oppgave å fortsatt eie og videreutvikle eiendommene i kvartalet. Dermed er det viktig at en ny eier står for dette samtidig som han viderefører reguleringsplanens kulturperspektiv.

Saken skal nå behandles i bystyrets finanskomité. Etter det det Radikal Portal kjenner til vil dette skje i løpet av mai. Deretter vil saken behandles i bystyret, som må godkjenne salget før dette finner sted. Når saken kan komme opp til behandling her er usikkert men det er tvilsomt om dette blir før etter sommerferien.

 

Link til oprindelig artikkel.