Hausmania er reddet - Klassekampen

Marte Stubberød Eielsen
Før helgen ble det klart at Oslo Kommune kjøper Hausmannskvartalet. – Nå vil vi lage et økologisk kulturkvartal à la Svartlamon i Trondheim, sier Trond Klykken, daglig leder ved kulturhuset Hausmania.Før helgen ble det klart at Oslo Kommune kjøper Hausmannskvartalet. – Nå vil vi lage et økologisk kulturkvartal à la Svartlamon i Trondheim, sier Trond Klykken, daglig leder ved kulturhuset Hausmania.

 

Oslo Kommune kjøper Hausmannskvartalet for tolv millioner kroner. I kjøpskontrakten mellom Oslo kommune og Statsbygg, som underskrives etter påske, forutsettes det at kvartalet skal brukes til kulturvirksomhet.
– Det betyr at kulturhuset Hausmania er reddet?– Ja, men vi hopper ikke i taket før salgskontrakten er underskrevet. Dessuten er vi svært spent på hva det nye eierforholdet vil si for det selvstyrte kulturhuset Hausmania. Vi er avhengige av både lav leie og å beholde vår frihet. Selvstyret er selve fundamentet for Hausmania, sier daglig leder Trond Klykken.
Økologisk kulturkvartalHausmannskvartalets venneforening arbeider nå sammen med aktører som Gaia Arkitektene, Idebanken og Cultura Bank med å utvikle Hausmannskvartalet til et enhetlig, økologisk kulturkvartal. I tillegg til kulturhuset består Hausmannskvartalet av den okkuperte boligenheten «Vestbredden».– En samling av kunstneriske produksjonsplasser, scener og kulturboliger med en miljøvennlig drift, basert på alternativ oppvarming, gjenbruk og grønne lunger, er hva vi ser for oss. Hausmania vil i så måte ligne Svartlamon i Trondheim, bare med ekstra fokus på kultur, sier Klykken.
Press på politikerneOpprinnelig ville eieren Statsbygg selge kvartalet til høystbydende, men et ustoppelig arbeid fra Hausmania-aktivistene har altså båret frukter.Klykken legger vekt på at kjøpet ikke ville blitt en realitet uten et press på politikerne. – Nå håper vi å få til et spleiselag med kommunen. Dette vil kunne øke vår mulighet til selvstyre, sier Klykken. Han opplyser at den idealistiske banken Cultura er villig til å støtte Hausmania med 2,5 millioner kroner.I tillegg har Hausmania mottatt støtte fra Kulturrådet, Musikkverkstedordningen, samt Oslo kommune. Men det er den store frivillige innsatsen blant husets brukere som er hovedårsaken til at kulturhuset er en realitet i dag.– For øyeblikket er huset fortsatt stengt, grunnet brannsikring. Etter befaring bør vi få åpnet snarest mulig. Da vil vi også lage en åpningsmarkering, avslutter Klykken.@sitat:Nå håper vi å få til et spleiselag med kommunenTrond Klykken, Hausmania@