Opprop - STOPP SALGET!

Illustrasjon av Esben S. Titland

STOPP SALGET AV HAUSKVARTALET.

Vi som har signert dette oppropet ber bystyret om å stoppe salget av Hauskvartalet.

Hauskvartalet i Oslo sentrum huser Bo og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel og Kulturhuset Hausmania . I tillegg er det to byggetomter og en bygård som står som et gjenmurt monument over mislykket byutvikling og boligpolitikk.

Bo og arbeidskollektivet startet som en boligokkupasjon i 1999 for å sette fokus på boligmangelen i Oslo. De har siden den gang gitt mange et hjem. I tillegg har flere hundre personer i akutt bolignød fått et midlertidig husvære. Vestbredden Vel Vel fungerer på denne måten som et uoffisielt men fungerende supplement til det kommunale boligtilbudet.

Hausmania er et kunstnerstyrt kulturhus med over 60 lokaler for produksjon av kunst og kultur. I tillegg er Grusomhetens Teater og visningstedet Podium der. Kulturhuset har gjennom sin levetid levert utallige konserter, klubbkvelder og andre åpne arrangementer.

Sammen, og hver for seg, har Vestbredden og Hausmania i over 15 år gitt et sosialt og kreativt innhold til Hauskvartalet og Oslo by.

Beboerne i Hausmannsgate 40, og kunstnere og kulturarbeidere ved Hausmania, tok initiativ til en omregulering av kvartalet i 2005. Basert på dette arbeidet vedtok bystyret enstemmig en ambisiøs reguleringsplan for et helhetlig byøkologisk kulturkvartal i 2008. Reguleringen er unik og stiller blant annet krav til enkel standard og en utvikling basert på stor grad av brukermedvirkning.

Hausmania har sammen med Arkitektkontoret Eriksen Skajaa og støtte fra Husbanken utviklet et realiserbart forprosjekt for de øvrige boligeiendommene i kvartalet. Dette er en av de siste mulighetene til å utvikle rimelige boliger i Oslo sentrum.

Oslo kommune har på sin side sanert en dugnadsbasert byhage og murt igjen en bygård regulert til bevaring. Forøvrig har kommunen gjort lite før de nå forsøker å slakte detbyøkologiske, boligsosiale og kulturelle Hauskvartalet ved å selge eiendommene med store rabatter til en kommersiell utvikler.

Vi har i dag et bolig- og leiemarked hvor det ikke bare er ungdom og vanskeligstilte som er utsatt, men også småbarnsforeldre, aleneboere, eldre og mange andre. Full jobb med gjennomsnittlig inntekt er ofte ikke nok til å komme seg inn på boligmarkedet. Samtidig har vi en global klimakrise som krever lokale løsninger som også handler om bolig og forbruk.

Hauskvartalet svarer til flere sentrale boligpolitisk og byøkologisk utfordringer som Oslo står ovenfor. Det har ikke bare stor verdi i seg selv, men er også et pilotprosjekt med stor overføringsverdi for boligpolitikk, byøkologi, arkitektur, klimapolitikk og byutvikling.

Prosjektet er initiert nedenfra og opp av boligaktivister, kunstnere, musikere og kulturarbeidere i samarbeid med kompetente fagmiljø. Utvikling av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal,basert på en stor grad av brukermedvirkning, kan ikke realiseres ved å overkjøre eksisterende beboere og kulturmiljø.

Vi stiller oss derfor sammen med beboerne og det mangfoldige kunst og kulturmiljøet i Hauskvartalet og krever at byrådspartiene og bystyret stopper det foreslåtte salget av Hauskvartalet.

Signer her: http://www.opprop.net/hauskvartalet