Bystyre-uvisshet for Hauskvartalet - Arkitektnytt

Det rød-grønne Byrådet i Oslo ønsker å fullføre salget av Hauskvartalet som ble initiert da Høyre og Frp hadde byrådsmakten. Bildet er fra en av boligtomtene, Brenneriveien 1, og Ole Pedersen er administrativ medarbeider i Kulturhuset Hausmania, som er det bygget i kvartalet som fortsatt skal være i kommunalt eie. Foto: Ingvil Skeie Ljones

Bystyre-uvisshet for Hauskvartalet

Cecilie Klem – 10. desember 2015

 

Arbeiderpartiet i Bystyret kan avgjøre Hauskvartalets skjebne, men har ennå ikke landet på noen konklusjon.

I forrige uke ble det klart at Oslos nye byråd ønsker å selge det byøkologiske Hauskvartalet i Oslo sentrum. Bystyret skal avgjøre saken på nyåret. Blir det ja til salg i bystyret på nyåret, kjøper eiendomsselskapet Urbanium AS to tomter og to eiendommer i for 30 millioner kroner. Kvartalet ble i 2008 regulert til «forsøksområde: byøkologisk kulturkvartal».

Okkupasjoner, kommunal overtagelse og kulturhus

– 1999: Hausmannsgate 40 blir okkupert. 
– 2004: Oslo kommune kjøper Hauskvartalet fra Statsbygg.

– Bystyret vedtar å gå igang med regulering til kultur, næring og boligformål basert på økologiske og bærekraftige prinsipper.

– I oktober 2005 blir Hausmannsgate 42 okkupert.

– 2007: Kommunen inngår leieavtale (15 år) med Kulturhuset Hausmania. 

– 2008: Etter en omfattende medvirkningsprosess vedtar Oslo bystyrereguleringsplan S-4387 som regulerer kvartalet til «forsøksområde: byøkologisk kulturkvartal». 

– 2014: Kvartalet, eksklusive Hausmania, blir lagt ut for salg. Høyre og Frp sitter i Byrådet. 

– 2015 før valget i september: MDG, SV og Ap uttrykker motstand mot salget og/eller salgskontrakten i Arkitektnytt og i media. 

 

Har ikke konkludert

Victoria Marie Evensen (Ap) er leder i byutviklingskomiteen i Bystyret, og forteller at Arbeiderpartiets bystyregruppe ikke ennå har diskutert saken ferdig, og at de forholder seg til sitt eget byråds forslag om å selge tomtene i kvartalet.

 

– Så bystyregruppen vurderer ikke å støtte de partiene som ønsker å stoppe salget?

Arbeiderpartiets Victoria Marie Evensen er opptatt av å bevare det mangfoldet Hauskvartalet bidrar med i hovedstaden. Foto: Oslo Arbeiderparti

– Jeg ønsker ikke å forskuttere voteringer, men vi har ikke diskutert det som en mulighet, sier Evensen.

– For oss er det viktig å signalisere at et mangfoldig Oslo er viktig og at Hauskvartalet er en veldig stor bidragsyter. Vi mener kvartalet trenger en oppgradering og en ny giv, og vil kreve at utbygger forholder seg til den byøkologiske reguleringen, sier Evensen.

Arbeiderpartiets Victoria Marie Evensen er opptatt av å bevare det mangfoldet Hauskvartalet bidrar med i hovedstaden. Foto: Oslo Arbeiderparti

Byøkologiske bindinger

– De byøkologiske intensjonene i reguleringsplanen er ikke juridisk bindende, har direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, uttalt til Arkitektnytt. Hvordan skal man da vite hvordan det går?

– Jeg skulle mene at det er klokt av en utbygger å ta de politiske signalene til følge.

 

– Er ikke det naivt?

– Jo, det kan du godt mene, men jeg har tro på at det er mulig å finne en løsning, sier Evensen.

 

– Du skrev før valget en kronikk i Klassekampen om Hausmannsgate 40, hvor du avsluttet med å skrive, sitat: «Vi ønsker å (…) få på plass en leiekontrakt og ta vare på dette helt unike Oslomiljøet». Har Arbeiderpartiet planer om å legge inn en klausul i godkjenningen av salgskontrakten? 

– Vi kan ikke endre salgskontrakten, men kommer til å gi tydelig uttrykk for våre synspunkter i merknader til saken og gjør også det i den debatten som nå foregår, sier Evensen.

 

Vil ha kommunal utvikling

SV-representant i Bystyret, Ivar Johansen, viser til at partiet i bystyret har ment at Hauskvartalet ikke bør selges, men utvikles i offentlig regi. SV ønsker at det etableres en ideell boligstiftelse for å få utviklet boligtomtene.

 

– Salg til et rent kommersielt firma hvis formål det er å tjene penger, kan vanskelig oppfylle de ideelle målene som ligger i reguleringsplanen for Hauskvartalet, mener Ivar Johansen, representant for SV i Bystyret.

– Vi må nå se på hva det er mulig å få til på bystyresiden. Jeg oppfordrer folk som har meninger og engasjement til å stå på for å få påvirke prosessen og resultatet, sier Johansen.

 

Han mener det sentrale er hvordan boligtomtene i kvartalet blir utviklet. En ideell boligstiftelse kan kombinere mulighetene for offentlig eierskap med at prosjektet utvikles av beboere og brukere i kvartalet. Johansen viser til bydelen Svartlamoen i Trondheim, som er organisert som en boligstiftelse i nært samarbeid med kommunen.

– Jeg oppfatter at det fungerer bra på Svartlamoen, det må vi lære av i forhold til Hauskvartalet, sier SV-representanten.

 

Vil ha med Vega Scene

Espen Ophaug i Venstre sier at bystyregruppen vil si nei til salg av Hauskvartalet dersom ikke kjøper inngår en avtale med Vega Scene i det kulturbygget som i følge reguleringsplanen skal oppføres på den såkalte «sirkustomten» i kvartalet.

 

Vega Scene er et samarbeid mellom teaterkompaniet Kompani Camping, Film fra Sør og filmdistributøren Arthaus som i flere år har jobbet med å få etablert et kino- og teaterhus på Sirkustomta i Hauskvartalet.

– Venstre ønsker at det tas initiativet til en dialog mellom Vega Scene og Urbanium.

Det må foreligge en bindende avtale, vi kan ikke leve med lovnader, vi må ha en avtale på plass for å si ja til salg, sier Ophaug.

 

– Men er det tid til det før en bystyrebehandling av Byrådets innstilling?

– Vi kan vente med å sette opp saken på kartet til Bystyret til det er en slik avtale på plass.

 

– Er dere like opptatt av hvordan Byrådet binder utbygger til utvikling av boligtomtene i kvartalet?

– Vi er opptatt av at dette strekket av kultur-Akerselva skal utvikles slik at vi får en områdeheving. Det er viktigere enn av Vestbredden Vel Vel får fortsette å bo i Hausmannsgate 40, sier Ophaug.

– Hva med boligreguleringen på de øvrig tomtene som er regulert til bolig, Hausmannsgate 42 og Brenneriveien1?

– Vi ønsker at kjøper skal ta hensyn til det som ligger av boligpolitisk byøkologiske intensjoner i reguleringen, men det er ikke et krav vi kommer ti å stille for å si ja til salg,  vi mener det er grenser for hvor mange krav og pålegg man kan legge på en privat utvikler, sier venstrerepresentanten.

 

Opp i spørretimen

Igår sendte Byrådet saken over til bystyret. Onsdag ble saken tatt opp i spørretimen i møtet i Bystyret. Bjørnar Moxnes (Rødt) stilte spørsmål til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

 

Les ordvekslingen her. 

 

Relaterte saker:
S-4387: Møter veggen
Redd for erstatningskrav
Salg av Hauskvartalet: Høyrepolitikk!

 

Link til oprindelig artikkel.