Salg av Hauskvartalet: Høyrepolitikk! - Arkitektnytt

Å selge Hausmannsgate 40 er utdatert høyrepolitikk, mener arkitekt Joakim Skajaa. Bygården er bebodd i det Oslo kommune kaller en «tålt» husokkupasjon. Foto: Ingvil Skeie Ljones

Salg av Hauskvartalet: Høyrepolitikk!

 

Cecilie Klem – 8. desember 2015

 

Hauskvartalet: Kort historikk

I 2008 vedtok Oslo bystyre enstemmig en helt spesiell reguleringsplan for Hauskvartalet, som ligger nordøst i indre bysentrum i Oslo. Kvartalet ble dermed «spesialområde: byøkologisk kulturkvartal.» I reguleringen ligger det intensjoner om at boligene skal utvikles i tråd med et av to hovedmål i planen: «å legge til rette for en enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og bolig».

Arkitektkontoret Eriksen Skajaa er sterkt engasjert i utviklingen av Hauskvartalet. De er svært kritiske til salgsviljen hos det rødgrønne byrådet.

Intensjonen i planen blir ofte sammenlignet med de realiserte intensjonene i reguleringen for boligstiftelsen Svartlamoen i Trondheim, som også hadde sitt utspring i en husokkupasjon.

 

Forrige uke ble det klart at Oslos nye byråd ønsker å selge det omstridte Hauskvartalet. Blir det ja til salg i bystyret på nyåret, kjøper eiendomsselskapet Urbanium AS to tomter og to eiendommer i kvartalet, blant annet den okkuperte Hausmannsgate 40, med beboere i. Okkupasjonen er nevnt i salgsprospektet som «tålt» av kommunen.

 

– Å selge et hus som er okkupert var ikke å forvente av en rødgrønn byregjering. Det er høyrepolitikk slik vi husker det fra åttitallet, sier Joakim Skajaa i Eriksen Skajaa Arkitekter.

 

«Spesialområde»

Kvartalet har en historie som strekker seg tilbake til 1999, da bygårder i kvartalet ble okkupert av aksjonistene i Boligaksjonen 2000. Nå er beboerne i Hausmannsgate 40 organisert i bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel.

 

Joakim Skajaa og Arild Eriksen laget i sin tid mulighetsstudien for boligtomtene i kvartalet som fulgte med budet Anthon B. Nilsen og Hausmania ga kommunen da salgsprosessen startet like før jul i fjor. Budet ble avvist, blant annet fordi budgiverne ønsket å holde Hausmanngate 40, med okkupanter, utenfor kjøpet.

 

– Vi hadde håpet at det nye byrådet skulle stoppe salget, og mener det ville vært bedre om kommunen beholdt kvartalet, slik at miljøet i Hauskvartalet kan utvikle det i samarbeid med kommunen. Vi er skuffet over at en slik modell ikke er blitt fulgt opp, sier Skajaa.

 

Arkitektkontoret var ikke formelt med som budgivere, men fikk støtte av Husbanken til en medvirkingsprosess som resulterte i mulighetsstudien. Hausmania er ikke bundet til kontoret i forhold til et eventuelt framtidig prosjekt.

 

– Kommer dere til å engasjerer dere for å vise fram potensialet som ligger i mulighetsstudien?

– Vi har vært engasjert i denne typen prosjekter i Oslo i mange år, og vi kommer til å fortsette med det. Dette er en viktig symbolsak som kunne vist at byråd

et ønsker en alternativ boligpolitikk. Vi håper byråden vil ta imot invitasjonen fra miljøene i Hauskvartalet om en tettere dialog nå. Alle de nye byrådspartiene har vist støtte til Hauskvartalet i valgkampen, så vi håper det finnes politisk vilje til å finne en løsning, sier Skajaa.

Hausmania og Hausmannsgate 40 har gjort mye arbeid for å oppgradere bakgården som grenser mot boligtomta i Brenneriveien 1. Foto: Ingvil Skeie Ljones

Hausmania og Hausmannsgate 40 har gjort mye arbeid for å oppgradere bakgården som grenser mot boligtomta i Brenneriveien 1. Foto: Ingvil Skeie Ljones

 

Ikke risikovillig

Innstillingen fra byrådet skal behandles i finanskomiteen, og bystyret ventes å få saken på nyåret. Før valget i høst var både Arbeiderpartiet, MDG og SV svært kritiske til salget til Urbanium AS. SV ønsker fortsatt at kvartalet forblir i kommunalt eie.

 

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen har uttalt til Arkitektnytt at risikoen for et erstatningskrav fra kjøper ville vært høy hvis salget trekkes av byrådet. I sin nye innstilling peker byrådet også på tidsaspektet og økonomien i et salg: «(…) salgsprosessen har kommet så langt at en reversering av salget vil medføre store forsinkelser i gjennomføring av reguleringsplanen.» heter det i innstillingen.

 

Hanna E. Marcussen har i tillegg understreket at det haster å få rehabilitert kvartalet, og at et salg er nødvendig fordi kommunen ikke har tilgjengelige midler. Hun mener dessuten det er et stort løft for kvartalet at de 30 millionene fra kjøpesummen går til vedlikehold av Kulturhuset Hausmania.

 

Etterlyser dialog

Bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel skriver i en epost til Arkitektnytt at de har mange spørsmål til byråd Hanna E. Marcussen. Blant annet lurer de på hvorfor ingen har forsøkt å gå i dialog med beboerne i Hausmannsgate 40, slik MDG lovet dem før valget.

 

«Verken byråd Hanna Marcussen (Mdg) eller leder for byutviklingskomiteen Victoria Evensen (Ap) har hittil i sine nye stillinger på Rådhuset vist interesse for dialog med Vestbredden Vel Vel om framtida til huset og en formalisering av leieforholdet med kommunen,» skriver Vestbredden i ett av seks spørsmål.

 

Arkitektnytt har forelagt de seks spørsmålene for byråd Marcussen. I et kortfattet svar henviser hun til fredagens intervju med Arkitektnytt og presiserer at  byrådet «vil arbeide for å få realisert reguleringsplanen om et byøkologisk kulturkvartal i Hauskvartalet.»

 

Les Vestbreddens spørsmål her. 

 

De lurer også på hvorfor byrådet ikke har undersøkt hvilken stand Hausmannsgate 40 er i før de har kostnadsberegnet rehabiliteringen av kvartalet. Ifølge Vestbredden Vel Vel er huset blitt rehabilitert og vedlikeholdt kontinuerlig i de 16 årene som har gått siden beboerne flyttet inn i den tomme, kommunale gården. Det foreligger en detaljert oversikt over kostnader og timeantall brukt til rehabilitering.

 

Arkitektnytt har fått tilsendt listen over ulike vedlikeholdsprosjekter utført av beboere og håndverkere uten at kommunen har vært inne med finansiering.

 

Les listen over utbedringer her.

Ole Pedersen beroliger kommunen i forhold til kostnadene både ved å beholde og rehabilitere kvartalet. Han mener byrådets økonomiske beregninger ikke henger på greip. Foto: Ingvil Skeie Ljones

Ole Pedersen beroliger kommunen i forhold til kostnadene både ved å beholde og rehabilitere kvartalet. Han mener byrådets økonomiske beregninger ikke henger på greip. Foto: Ingvil Skeie Ljones

 

– Splitt og hersk

Ole Pedersen er styremedlem og administrasjonsmedarbeider i Kulturhuset Hausmania. Han ble svært overrasket da han fikk høre at også et rødgrønt byråd går inn for salg av de eiendommene i Hauskvartalet som ikke huser Hausmania.

 

Pedersen understreker at dørene i Hauskvartalet står åpne dersom kommunen ønsker å ta reguleringsplanen på alvor og legge til rette for utvikling av et byøkologisk kulturkvartal med stor grad av brukermedvirkning.

– Dette kan vi fortsatt få til på en god måte, og uten at kommunen må bære hovedtyngden av finansieringen, sier han.

 

Fra Hausmanias ståsted er er det umulig å godta forslaget om å finansiere oppussing av kulturhuset ved hjelp av midler fra salget av resten av eiendommen.

– Det er splitt- og herskmetode av verste sort. Hausmannsgate 40, hvor beboerne nå er organisert i bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel, er en viktig del av Hauskvartalet og miljøet rundt kulturhuset, understreker Pedersen.

 

– Det var beboerne i Hausmannsgate 40 som åpnet kvartalet i 1999 da Boligaksjonen 2000 okkuperte bygården. Og vi har samarbeidet fra dag én. Vi står sammen mot forslaget om å selge kvartalet til Urbanium as.

 

Vil gjerne bidra

Hausmania ønsker å komme kommunen i møte med entusiasme.

 

– Vi er entusiastiske og ønsker et samarbeid om en langsiktig og god kontrakt for Hausmannsgate 40, og en tilrettelegging fra kommunen for det prosjektet vi har utviklet med Eriksen Skajaa Arkitekter. Vi har jobbet fram en modell der Oslo kommune ikke skal finansiere boligutbyggingen. Vi har hatt god dialog med Husbanken, og de har gitt oss en detaljert tilbakemelding på hvordan de kan engasjeres med finansiering, sier Pedersen.

 

Feil tall?

Pedersen forstår ikke byrådets vurdering av økonomien i kommunalt eierskap.

 

– De sier at det skal koste 50 millioner kroner å rehabilitere Hausmania. Det skjønner vi ingenting av. EBY har innhentet et tilbud fra entreprenør på mellom 20 og 30 millioner kroner. Dette er inkludert nær ferdigstilte arbeider til en verdi av fem millioner kroner. De store arbeidene på selve kulturhuset er snart ferdigstilt., sier Pedersen.

 

At det skal koste 60 millioner kroner å pusse opp resten av kvartalet, henger heller ikke på greip, i følge Pedersen. Han mener det er et beløp tidligere byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H) la fram i 2009. Hausmania tilbakeviste allerede den gangen det høye beløpet, blant annet fordi Fredriksen baserte seg på et for høyt antall kvadratmeter.

 

– For det andre er nummer 40 i tilfredsstillende stand, rehabilitert ved selvbygging og egeninnsats. Rehabilitering basert på medvirkning, egeninnsats og selvbygging ut fra byøkologiske prinsipper koster ikke 30 000 kroner kvadratmeteren, hevder Pedersen.

 

Link til oprindelig artikkel.