Pressemelding fra Vestbredden 07.12.2015

Har vi fået ny byregjering i Oslo?

Har vi fått ny byregjering i Oslo?

Vi i Bo- og Arbeidssamvirket Vestbredden Vel Vel merker overhodet ingen forskjell. Tvertimot vil skuffelsen over Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne ingen ende ta.

Vårt brukerstyrte, byøkologiske kollektiv var med store og fine ord blitt lovet en dialog om kommunal leiekontrakt hvis det skulle bli et skifte i byrådet.

En stakket stund virka det faktisk som om det lå handling bak ordene. Det nye byrådet for byutvikling Hanna Elise Marcussen (MDG) trakk etter valget umiddelbart saken om salg av Hauskvartalet tilbake for revurdering. Vi blei fortalt at byråden hadde makt til å stoppe salget, og vi så for oss en lenge etterlengta dialog rundt fremtida til kvartalet, hvor intensjonene i reguleringsplanen av 2008 endelig skulle bli tatt på alvor!

Den 3. desember blei det så offentliggjort at salget allikevel ikke stoppes. Det ryktes at hovedbegrunnelsen for å gå videre med et salg, er at kommuneadvokaten konkluderer med at det rent juridisk ikke er mulig å stoppe salget. Men i media gir byråd Hanna Elise Marcussen uttrykk for at grunnen er en annen: en kansellering av salget vil gjøre at det vil kunne ta for lang tid å få unnagjort nødvendig rehabelitering av eiendommene, og at dette vil koste Oslo kommune altfor mye penger. Det er også en uttalt kommunal frykt for ertstatningskrav fra Urbanium ved en eventuell annulering av salget.

Hvorfor så bråhast etter 16 år med offentlig ansvarsfraskrivelse?

Disse motstridende opplysninger må det finnes en forklaring på. Hvis det er en juridisk umulighet for kansellering av salget må dette utdypes og begrunnes! Det er som kjent bystyret som til slutt skal stemme over saken, og det er absolutt ingenting i veien for at byråden kunne kommet med en innstilling som anbefalte kansellering av salget, vage juridiske unnskyldninger eller ei. En slik innstilling ville samsvart med hva man så flott lovet før valget. Man velger istedet å følge i den allerede oppgåtte løypa til det tidligere Høyre-byrådet. Det skjer tydeligvis mye på veien fra opposisjon til reell maktposisjon.

Byrådet baserer seg på de samme tall og utregningsmetoder som tilbake i 2009 hvor salgsprosessen blei igangsatt, uten å ta de faktiske forhold til grunn. De rådende partier på rådhuset fikk overlevert detaljert dokumentasjon på renovering og aktiv brukermedvirkning fra Vestbredden før valget, og er vel vitende om at de tall de opererer med er fiktive og uten reell substans.

Måten byrådet i denne saken spiller partene i Hauskvartalet opp mot hverandre er direkte usmakelig. Saken er at man planlegger å pumpe salgssummen inn i Hausmanina for oppussing. At det nye byrådet bruker splitt-og hersk-metoder på lik linje med det tidligere byrådet er å betrakte som en stor provokasjon. Hauskvartalet har aldri stått sterkere og mer samlet enn nå, og måten denne saken blir håndtert på må ses på som en betydelig opptrapping av en ellers unødvendig konflikt.

Det finnes en utarbeidet plan for Hauskvartalet, som legger til grunn fortsatt kommunalt eierskap, og som utover å oppfylle den vedtatte reguleringsplanen ikke vil koste Oslo kommune mye mer enn en økologisk krone-is. Denne prosjektplanen var etter lang tids arbeide klar til overlevering dagen før salget ble bestemt gjenopptatt, og dermed ikke tatt hensyn til overhodet. Det er heller ikke på noe tidspunkt blitt vist noe som helst interesse fra det nye byrådet til å verken høre synspunktene til brukerne av kvartalet, eller til å sette seg inn i de konkrete og konstruktive forslagene til løsning som har blitt lagt fram.

Hvis man bare hadde inngått den dialog som man på forhånd hadde lovet før valget ville dette kommet fram, men istedet er vi blitt grovt oversett, og viljen til virkelig positiv forandring i hovedstaden ser mer og mer ut som et loslitt luftslott. Byøkologi handler om mer enn svulstige formuleringer og reklamefinansierte bysykler.

Det er surrealistisk at Vestbredden Vel Vel nå stiller dårligere politisk enn før valget, hvor de nå styrende partiene støttet opp om vår kamp mot privatisering av kvartalet! Spesielt med tanke på at de fleste beboere i kollektivet støttet opp om de rådende demokratiske spilleregler og via deres stemme ga folka bak de store ord makten i “verdens raskest voksende hovedstad”.

Skuffa og forbanna, men vi gir oss faen ikke!

Smertelig hilsen,

Vestbredden Vel Vel