To mill. til Vega Scene - Dagsavisen

Byrådets kommende budsjett bringer gode nyheter for dem som vil ha kino- og teaterhus ved Akerselva.

  • Byrådet legger fram budsjettet for 2016 den 23. september uavhengig av valgets vinner.
  • Dersom det blir et maktskifte i Oslo vil det nye byrådet legge fram en tilleggsinnstilling i etterkant.
  • Det borgerlige byrådet har allerede laget ferdig kulturdelen av 2016-budsjettet, og de legger både opp til en filmsatsing, og en budsjettøkning på 10 millioner kroner.

– Vi øker kulturbudsjettet med 10 millioner kroner, og gir to millioner kroner i driftsstøtte til Vega Scene, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V). Byrådet legger fram sitt budsjett for 2016 den 23. september, men Bjercke velger å røpe deler av kulturbudsjettet før valget på mandag.

 

Teater og film

For dem som fortsatt ikke har fått med seg hva Vega Scene er: I 2013 slo aktører fra Film fra Sør, distributøren Arthaus, teatergruppen Kompani Camping og Oslo Dokumentarkino (som nå har trukket seg ut, journ.anm.) seg sammen om et prosjekt for å få et uavhengig film- og teaterhus ved Akerselva. Tomta de hele tida har siklet på er Sirkustomta ved Hausmania i Hausmanns gate.

 

Ildsjelene fikk 500.000 kroner i driftsstøtte i årets budsjett, og har tidligere fått midler fra kommunens innovasjonspott. At de nå får en såpass betydelig driftsstøtte, er et trappetrinn opp, forteller Lasse Skagen fra Vega Scene.

– Dette er et gjennombrudd for prosjektet. Det er et nåløye å komme igjennom for å få driftsstøtte, og det har vært en krevende vei å gå, sier han.

Og forretningsplanen ligger allerede klar. Vega Scene har utredet hva slags bygg som trengs, og hvordan de kan kombinere teaterhus og kino med publikumsområder.

– Det unike med prosjektet ligger i kombinasjonen av teater og film. På teatersiden vil vi jobbe fram nye teatertekster. Vi er allerede i kontakt med regionsteatre som også jobber med dette, og som kunne tenke seg å få dramatikken framført andre steder enn hos dem selv, forteller Katinka Rydin Berge, som er del av teatergruppen Kompani Camping. Selv om gjengen bak Vega Scene består av aktører fra film- og teaterbransjen understreker de at de vil samarbeide med andre.

– På filmsiden kommer vi ikke bare til å vise filmer fra distributøren Arthaus. Vi kommer til å jobbe godt med aktører som Fidalgo og Tour de Force også, sier Skagen.», sier Skagen.

– Vega Scene er en egen organisasjon og har et eget styre, påpeker Berge.

– Jeg tenker at det er nettopp kombinasjonen teater og film som gjør dette prosjektet spennende. Og de to millionene vi nå gir i driftsstøtte er et sterkt signal om at vi ønsker at Vega Scene skal bli realitet, sier Hallstein Bjercke.

LES OGSÅ: Trekker seg fra Vega Scene

 

Ingen signaler fra Urbanium

Sørenga-utvikleren som skal kjøpe Hausmanns­kvartalet har ikke vært i kontakt med Vega Scene ennå.

– Vi forholder oss til at det er en kjøper, og vi har ikke fått noen signaler fra Urbanium om at de vil inngå noen avtale med oss. Men vi håper selvsagt at de vil være med på å realisere Vega Scene, særlig når vi får dette signalet fra politisk hold, sier Lasse Skagen fra Vega Scene.

– Vi kan tilby et allerede eksisterende samarbeid med andre aktører i området, legger kollega Katinka Rydin Berge til.

Det var SVs Ivar Johansen som valgte å offentliggjøre innstillingen fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i august. Det var flere budgivere som ville sikre seg Hausmannskvartalet, men EBYs valg har altså falt på Urbanium, som blant annet har utviklet leilighetene på Sørenga. Med i salgspakken, som Urbanium er innstilt på å betale 30 millioner kroner for, er også bygården der husokkupantene Vestbredden Vel bor.

Urbanium har ikke ønsket å uttale seg om saken før Oslo bystyre har behandlet salget.

– Jeg håper de vil se på dette huset som et viktig ledd å det å sikre aktivitet på gateplan, sier Lasse Skagen.

 

Link til oprindelig artikkel.