Pressemelding fra Vestbredden - 05.02.2015

Oslo, 05.02.2015

Pressemelding vedrørende pågående salgsframstøt av eiendommer i Hauskvartalet.

I november 2014 ble deler av Hauskvartalet offisielt lagt ut for salg på det såkalt åpne markedet.

Løvenskiold-eide Anton B. Nilsen har gjennom lengre tid vært i dialog med det sittende Hausmania-styret vedrørende et forsøk på salg av offentlige eiendommer i øvre del av Hausmannskvartalet.

Bygården Hausmannsgate 40, som ivaretas av samvirket Vestbredden Vel Vel, er til vår store forundring blitt tatt med i dette salgsframstøtet, fremlagt av Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY), etter instruks fra det sittende Byrådet i Oslo kommune.

Vi, beboere i Vestbredden Bolig- og Arbeidssamvirke ønsker med dette å klargjøre vårt standpunkt i denne saken.

Byrådet i Oslo har igangsatt denne prosessen i et tilsynelatende håpløst forsøk på å privatisere en langvarig boligpolitisk hodepine, i bytte mot arbeidsro for hovedstadens eiendomsmoguler.

Vi som et ansvarlig bo-kollektiv tar avstand fra denne prosessen som allerede har pågatt i lang tid, og ønsker ikke å være en del av denne utviklingen.

Vi forstår byens behov for å ta i bruk tomme ubrukte eiendommer. Og vi ser med glede på ethvert initiativ som driver fram bærekraftige, brukerstyrte og byøkologiske prosjekter, som er underlagt demokratiske prinsipper.

Vestbredden Vel Vel har gjennom 15 år bygd opp et brukerstyrt og selvfinansiert lavterskel-prosjekt, i tråd med gjeldende reguleringsplan for Hauskvartalet (som vi selv har vært med på å kjempe frem). Vi bekoster oppussing og vedlikehold av huset utelukkende med egne midler.

Vår kollektive eksistens og våre boforhold koster ikke kommunen mer enn årlig drift av et offentlig toalett. Vi hverken mottar eller ønsker å motta noen form for offentlig finansiering.

Vi ser på vårt prosjekt som et alternativ til et kynisk og spekulativt boligmarked ute av kontroll, der byens politikere tilsynelatende er en drivende kraft i en utvikling hvor til slutt kun de velbemidlede i denne byen vil ha mulighet til å eksistere.

Tilbake i 2004 kjøpte Oslo kommune Hauskvartalet fra Statsbygg med en plan om et kulturelt og byøkologisk pilotprosjekt etter prinsippene i Lokal Agenda 21 (LA21). Vi ser det aktuelle salgsframstøtet som et direkte brudd på kommunens egne løfter, hvor man skyver ansvaret for boligpolitikk over til markedskreften.

Vi er ikke redde for å stå ved våre idealer og kommer til å kjempe videre for vår rett til å fortsette som et solidarisk alternativ, uten innblanding fra kapitalsterke private eiendomsspekulanter.

Vi ønsker å være en del av en løsning. Så får vi se om det er banken eller de folkevalgte som definerer utviklingen av denne byen.

Takk, men ellers takk.

Vi mener byen tilhører oss alle.

Vestbredden Vel Vel

Hausmannsgate 40,

0182 Oslo

E-post: postbox@vestbredden.net

Internett: www.vestbredden.net

Relevant Links:

Innbyggerinitiativ – Underskrift-innsamling.

Eiendommer i Hauskvartalet for salg – Finn.no

Udtalelse fra Leierboerforeningen