Hausmania kastes ut - Klassekampen.

I går ble det kjent at kulturhuset Hausmania må flytte. Statsbygg har sagt opp leiekontrakten med Hausmann BA i Hausmannsgate, og gitt brukerne 14 dager på å komme seg ut. I en pressemelding sier Hausmann at utkastelsen er begrunnet i manglende brannsikringsarbeid. – Brannsikring er et ansvar som vanligvis tilfaller huseier. Dette ansvaret prøver Statsbygg å skyve helt og holdent over på Kulturhuset Hausmania, sier Trond Klykken i Hausmann BA i en pressemelding.Utkastelsen skjer ifølge Klykken en uke før to viktige frister Statsbygg Øst selv har satt. Den ene fristen er for oppfyllelse av kriterier for brannsikring gitt på grunnlag av befaring med brannvesenet. Den andre er fristen kommunen har fått for å innlede forhandlinger med Statstbygg Øst om overtagelse av Hausmannskvartalet.Det vil bli arrangert en støttedemonstrasjon fra Hausmania (Hausmannsgate 34) i dag klokka 15, opplyser Trond Klykken. KK