Stikkord: vestbredden

Opprop - STOPP SALGET!

STOPP SALGET AV HAUSKVARTALET. Vi som har signert dette oppropet ber bystyret om å stoppe salget av Hauskvartalet. Hauskvartalet i Oslo sentrum huser Bo og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel og Kulturhuset Hausmania . I tillegg er det to byggetomter og…

Okkupasjonsguide

HVORFOR OKKUPERE? Det finnes forskjellige grunner til at folk velger å bosette seg i tomme hus, og her er noen tanker om hvorfor det kan være en god ide. De er ikke ment som læresetninger eller gitte svar, bare løse ideer…

Svikter kulturkollektiv - Klassekampen

Skuffet: Kjetil Velo og Allan Andersen er sjokkert over at det nye byrådet vil selge Hausmanns gate 40, hvor rundt 30 beboere driver bokollektiv. Av Mari Brenna Vollan (tekst) og Siv Dolmen (foto) • Oslos byråd vedtok i går å…

Bystyre-uvisshet for Hauskvartalet - Arkitektnytt

Det rød-grønne Byrådet i Oslo ønsker å fullføre salget av Hauskvartalet som ble initiert da Høyre og Frp hadde byrådsmakten. Bildet er fra en av boligtomtene, Brenneriveien 1, og Ole Pedersen er administrativ medarbeider i Kulturhuset Hausmania, som er det…