Pressemelding fra Vestbredden 13 april 2016

Pressemelding fra Vestbredden 13 april 2016        

Ja det var dårlig gjort!

Politikk møter penger. Men hvem bestemmer egentlig og er det greit?

Man behøver vel ikke å være det helt store politiske eller økonomiske geni for å se at det nok er et eller annet galt og at partipolitikk i all sin enkelhet kun går ut på å legge til rette for markedskreftene, på bekostning av menneskelige, miljømessige og kulturelle aspekter.

Med informasjonen om at eiendomsgiganten Urbanium A/S med Espen Pay som administrerende direktør har planer om å rive Vestbredden hvis salget av Hauskvartalet skulle bli godkjent av Oslo bystyre, ble det krystallklart at man med den politikk som byrådet fører gir et parlamentarisk frikort for tilintetgjørelse av Vestbredden.

Det at denne informasjonen bevisst er blitt tilbakeholdt  og at man som «ansvarlige» politikere fortsetter sine løgner ufortrødent, for å forsvare en utkastelse og riving av et velfungerende byøkologisk brukerstyrt bo- & arbeidskollektiv, kan kun anses som en militant opptrapping hvor det er kommunens øverste elite som dessverre opptrer som drivkraft.

Espen Pay hevder at han ønsker å skape noe varig i Hauskvartalet. Å rive en bygård med en 130 år gammel historie, Barrikaden, en av Oslo’s viktigste undergrunnsscener og samtidig kaste hovedstadens lengstlevende brukerstyrte kollektiv på gata, kan neppe kalles å skape noe, det kalles å ødelegge!

Vestbredden tar avstand fra bruken av vold og vil på ingen måte være initiativtager til noen former for voldelige aksjoner. Men vi har absolutt ikke tenkt å forlate vårt hjem frivillig og enhver form for bruk av makt for å oppnå dette vil bli oppfattet som ytterligere et angrep på hele kulturen i seg selv.

At man bevisst velger å gå denne retningen, hvor konflikt er nærmest uunngåelig, kan virke uforståelig og det skal være helt klart at det er kommune-eliten selv som kommer til å bære ansvaret for ettervirkningene av en slik handling.

Det er bedrøvelig å se arbeiderpartister i lomma på storkapitalen, men vi er glade for all støtten som begynner å ta form i kontrast til dette avansementet.

Finanskomiteen skal den 28. april komme med deres innstilling til bystyret om hvorvidt man skal selge Hauskvartalet eller ei. Bystyreavstemningen kommer etter alt å dømme til å skje tidligst 11. mai eller 15.juni. Hvis finanskomiteen skulle velge å følge byrådets ønske om salg oppfordrer vi innstendig alle bystyrerepresentanter til å sette seg bedre inn i denne sak før de avsier «dom».

Bildeinformasjonen nedenfor er offentlig tilgjengelig og hentet via noen simple søk på google.no, brreg.no og proff.no.

Victoria Marie Evensen 2

Victorie marie evensen

Victoria - espen pay

Victoria - Nicolai Løvenskiold

Victoria - Alexander Harald Løvenskiold

Espen Pay - Alexander Harald LøvenskioldEspen Pay - Nicolai Løvenskiold

Vestbredden vil med dette også benytte leiligheten til å invitere til:

«Den Store Boligkrisa»! Demo/folkefest på Rådhusplassen 7. mai kl 14:00. Live musikk, DJ’s, vegansk mat og mye mer. Møt opp og støtt Hauskvartalets kamp for en sosial boligpolitikk og et mangfoldig Oslo.

Støtt oss i kampen for retten til å eksistere, signér her:

www.opprop.net/hauskvartalet

Relevante Links:

Les Victoria Marie Evensens kronikk i Klassekampen om hennes møte med Vestbredden. (http://vestbredden.net/nb_NO/en-liten-reminder-fra-for-valget/) 

Hanna Elise Marcussen forklarer MDG’s samarbeide med AP i den nye byregjering: Et byråd for vonde kompromisser. (http://vestbredden.net/nb_NO/et-byrad-for-vonde-kompromisser/)

Følg saken på:

www.vestbredden.net

www.hauskvartalet.org

www.facebook.com/hauskvartalet