– Ikke for sent å snu om Hausmania-salget - Natt & Dag

– Ikke for sent å snu om Hausmania-salget

Med godkjenningen av salget av Hausmaniakvartalet for døra i Oslo bystyre kjemper Hausmania selv for å stoppe salget. I kveld blir det konserter på Hausmania til støtte for saken.

I begynnelsen av desember ble det klart at det nyinnvalgte byrådet i Oslo med AP, MDG og SV likevel ville la salget av Hausmaniakvartalet gå gjennom, tross tidligere kritikk rettet mot det borgerlige byrådet som fattet den opprinnelige beslutningen. Med det velger byrådet bort prosjektet utbedret av arkitekter Eriksen Skajaa og Hausmania selv.

Ole Pedersen sitter i Hausmaniastyret og jobber for gjennomføring av prosjektet de har utbedret med Eriksen Skajaa, og mot at salget skal gå gjennom i bystyret. I 2008 vant Hausmania en seier i at byggene fikk status som såkalt «byøkologisk kulturkvartal».

Ole-profil

Ole Pedersen, Kulturhuset Hausmania

– Reguleringen er helt unik. Det eneste sammenlignbare er den man har på Svartlamoen i Trondheim. Reguleringen sier at man skal utvikle et helhetlig byøkologisk kulturkvartal, og at utviklingen skal være basert på en stor grad av brukermedvirkning, og enkel standard. Dette går under formålsparagrafen, resten av reguleringen handler om byggtekniske ting man må forholde seg til i henhold til plan- og bygningsloven.

Hausmania har satt fokus på det de anser som en negativ trend i eiendomsmarkedet, hvor utsatte grupper blir skviset ut.

– I dette prosjektet har vi lagt opp til at det både skal være rimelig å bo, og også at man skal vektlegge ulike kulturelle bakgrunner, ulike familieforhold, ulik kjønnsidentitet og lignende i tildeling av bolig. At mangfold ikke bare er noe man sier man ønsker mens man har en prisutvikling som gjør at det blir borte uansett.

Kvartalet ble lagt ut for salg kort tid før prosjektet deres var klart, og du har uttalt at timingen var spesiell. Tror du dette var noe kommunen bevisst gjorde for å undergrave prosjektet?

– Jeg vil ikke spekulere, men vi opplevde det som veldig uheldig at prospektet ble lagt ut rett før fikk ferdigstilt prosjektet vårt. Hadde prosjektet blitt presentert i offentligheten før salget ville man hatt et helt annet utgangspunkt for å diskutere det, og rammene rundt kunne vært annerledes.

Dette ble vedtatt under det forrige byrådet. Hanna Marcussen og det nye byrådet satt seg ned med dette over et par måneder før de konkluderte at det var for sent å snu. Er det det?

– Ikke i det hele tatt. Det er bare en måte å bortforklare at det ikke finnes politisk vilje til å snu. Det er ingenting som gjør at det er for sent å snu. Sånn som vi ser det har Hanna Marcussen lagt fram to alternativer for sine kolleger i byrådet. Det ene er å selge det til en kommersiell utvikler, og det andre er at kommunen står igjen som eier med en usikker fremdrift og en kostnad i 100-millionersklassen. Et tredje alternativ hun ikke har lagt fram er å gå i dialog med oss, arkitektene våre og Husbanken for å se hvordan man kan sikre framdriften og finansieringen av dette.

NATT&DAG har ikke lyktes i å få en kommentar fra byrådet.

Mener du at Urbaniums planer overholder premissene satt av Oslo kommune i 2008 for det byøkologiske kulturkvartalet Hausmania?

– Nei, på ingen måte egentlig. Materialvalg, energibruk, isolasjon… slike ting vil en kommersiell utvikler kunne gjøre like bra, men det stopper der.

På spørsmål til Urbanium om de mente kritikken mot Haussalget var uberettiget kom de med følgende uttalelse:

«Det er stor politisk uenighet rundt salget av Hauskvartalet. De som er uenige i salget vil at kvartalet skal fortsette å være i kommunal eie. Byrådet [er] som kjent innstilt på salg til Urbanium, og [har] stått ved sin avgjørelse til tross for et politisk skifte. Vi tolker dette dithen at byrådet er trygge på Urbanium som eiendomsselskap.»

Gaute Brochmann er skribent for Morgenbladet og arkitekt. Han er positiv til Eriksen Skajaa og Hausmanias prosjekt.

– Urbanium er ikke problemet her, mener jeg. Det som er dumt er at Oslo kommune selger Hauskvartalet til en vanlig kommersiell aktør. Man gjorde en reguleringsbestemmelse som sa at det skulle være et byøkologisk kulturkvartal. Hausmaniamiljøet hadde fått til en alternativ struktur ved hjelp av Eriksen Skajaa, og de hadde laget et selskap som i prinsippet hadde troverdighet til å få kjøpt og drevet en ganske annen type byutviklingsprosjekt der. Så det er dårlig. Kommunen burde hatt vett og forstand til å si nei til dem ettersom at alt lå til rette for å gjøre noe annet.

Hvorfor bør kommunen gå for løsningen til Hausmania og Eriksen Skajaa?

Illustrasjon fra Hausmanias prosjekt

Illustrasjon fra Hausmanias prosjekt

– Det lages helt utrolig få alternative byutviklingsprosjekter i Oslo, og alt går gjennom den samme malen. Her har man muligheten til å få til noe annet, man har miljøet på plass, man har en lokalisering som er skikkelig godt etablert og alt ligger til rette for å få det til – ikke minst fordi kommunen selv har vært på ballen og har sagt at «dette skal være et byøkologisk kulturkvartal». Når de først har gjort denne reguleringen burde man hatt gidd nok til å tørre å prøve å få til noe bedre enn et helt vanlig prosjekt med noen grønne tak, det går an å få til noe bedre enn det.

– Det jeg kanskje føler er at Oslo kommune burde ha strukket seg litt lengre og tenkt at de også har interesse av å få til et alternativ her, ikke bare se på de formelle tingene.

Du kan lese mer om Hausmanias prosjekt med Eriksen Skajaa her.

Før salget til den private aktøren Urbanium går gjennom må imidlertid salget godkjennes av bystyret, og i kveld og lørdag arrangeres det fest og konserter i en støtteaksjon på Hausmania. Nicolai Gulowsen i Kulturhuset Hausmania er arrangementsansvarlig for helgens støttekalas.

Hvorfor er det viktig at folk kommer på dette?

– Det er viktig for å få inn kroner til å drive det som kommer til å bli en langvarig kamp. Om det så skulle bli vedtatt solgt neste uke, så blir det bare starten på en ny fase. Sånne initiativer gir seg ikke grunnet et vedtak i bystyret.

I kveld loves jazzpunk-DJ, progrock og jazzimpro. I morgen blir det tre punkband i rask rekkefølge, etterfulgt av reggie-dub med Roastfish & Cornbread Sound System feat. «The Grand Old Man» i Hausmania, Ragnar Olsen.

Eventet finner du her.

Støttekalaset går igang på Hausmania i kveld, fredag 19. februar, kl. 21:00.

 

Link til oprindelig artikkel