Byrådet vil selge Hausmannskvartalet til privat utbygger likevel - Aftenposten

 • Bygården til venstre og i midten er del av salget. Gården til venstre er tom, gården i midten er okkupert. TIl høre ser man kulturhuset Hausmania, som ikke selges. FOTO: Rolf Øhman
 • De rødgrønne mener det er for sent å stoppe salget. Dermed får eiendomsselskapet Urbanium kjøpe kvartalet av kommunen.

  Etter at det rødgrønne byrådet tiltrådte, var noe av de første de gjorde å trekke tilbake saken om salg av Hausmannskvartalet. Det borgerlige byrådet hadde opprinnelig sendt salget over til bystyret for godkjenning, men de rødgrønne ønsket å se på den på nytt.

  Nå er konklusjonen fra byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) klar.

  Det rødgrønne byrådet går inn for at kvartalet skal selges til det private utviklingsselskapet Urbanium, som blant annet står bak utbyggingen på Sørenga. Dermed konkluderer byrådet likt som sine borgerlige forgjengere.

  De skraverte områdene er eiendommene som selges: To bygårder og to tomter.

  Før valget var både SV og MDG, men også Ap, kritiske til det foreslåtte salget. Nå går de tre partiene inn for det likevel.

  Kulturhuset Hausmania holder til i samme kvartal, men er ikke omfattet av salget. De er svært kritiske til at Urbanium skal få kjøpe. Også beboerne i Hausmannsgate 40 har protestert. Bygården, som har vært okkupert siden 1999, er omfattet av salget. Beboerne frykter for fremtiden sin der.

   

   

  Ole Pedersen, som representerer kulturhuset Hausmania i prosessen, er svært skuffet.

  – Vi er sjokkert og overrasket. Dette er partier vi har opplevd som en støtte da de var i opposisjon. Når de nå sitter i byråd, slår de siste spiker i kisten for prosjektet vårt og prøver å fullføre det som det forrige byrådet startet. Vi hadde et håp om at de skulle ta sin egen byrådserklæring på alvor, sier han.

  Pedersen synes det er rart at byrådet ikke har benyttet anledningen til å gå i dialog med dagens brukere og beboere.

  Konkurrerende bud ikke tatt stilling til

  Salget inkluderer fire andre eiendommer: To bygårder og to tomter.  Urbanium vil gi 30 millioner for dem.

  Kulturhuset Hausmania, i allianse med eiendomsfirmaet Anthon B. Nilsen, hadde også lagt inn bud. Men budet deres ble aldri realitetsbehandlet, kommunen mente det var tatt forbehold som de ikke kunne akseptere. Selv mener de at forbeholdet, som handlet om at bystyret måtte finne en løsning for okkupantene, ikke angikk selve budet som sådan.

  Hanna Marcussen (MDG)
  Stein J. Bjørge

   

  Heller ikke det rødgrønne byrådet har realitetsbehandlet dette budet.

  – Vi har forholdt oss til fagetatens vurdering. Alle budene er blitt vurdert utfra kriteriene som ble satt i forkant, man kan dessvere ikke endre forutsetningene underveis i prosessen, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

  Hun mener det er riktig å gjennomføre salget nå for å komme igang med utviklingen av kvartalet.

  – Jeg vil først si at dette er miljøer som vi støtter. Det var derfor vi i utgangspunktet trakk saken, vi ønsket å se hvilket handlingsrom som fantes. Så ser vi nå at salgsprosessen fra det forrige byrådets side hadde kommet så langt at om vi skulle reversert det, ville det gått svært mye tid.

  Hun mener det ville blitt for kostbart om kommunen selv skulle stått for utbygging.

  – Skulle vi reversert prosessen nå, ville det rent økonomisk vært vanskelig å få til en annen løsning innen rimelig tid. Selve kulturhusbygget, som vi beholder i kommunal eie, har et oppgraderingsbehov på 50 millioner kroner. Det sikrer vi nå, pengene fra salget skal gå direkte inn der, sier Marcussen.

  I tillegg kommer rehabilitering av de to bygårdene i kvartalet. Et anslag fra 2009 sier at det vil koste ca. 60 millioner kroner.

  – De pengene har heller ikke kommunen. Så synes jeg som sagt at dette er en vanskelig sak, men det ligger premisser for salget vi ikke kan endre. Så da har vi konkludert med at selv om dette er en vanskelig sak for oss, så ville de vært vanskelig å reversere prosessen, sier byråden.

  Ole Pedersen fra kulturhuset Hausmania har i det lengste håpet at det rødgrønne byrådet ville gjøre om på de borgerliges beslutning.
  Rolf Øhman

  Ole Pedersen mener de økonomiske anslagene bygger på et gammelt og feilaktig regnestykke, hvor kvadratmeterprisen for rehabilitering er beregnet til hele 30.000 kr/kvm. Han viser dessuten til at Husbanken har stilt seg positive til å gå inn med finansiering hvis man velger å utvikle alternative boliger.

  – Da vil boligdelen uansett ikke koste noe for kommunen, sier han.

   

   

  Oslos mest spesielle reguleringsplan

  Sentralt i striden om Hausmannskvartalet står den unike reguleringsplanen fra 2008. Området skal bli et «byøkologisk kulturkvartal», og brukermedvirkning skal stå sentralt.

  Det borgerlige byrådet bestemte seg for å selge i 2009. Det tok likevel fem år før eiendommene ble lagt ut for salg. På tidspunktet de valgte å annonsere salget, var arkitektkontoret Eriksen Skajaa, i samarbeid med kulturhuset Hausmania, bare måneder unna å legge frem en omfattende mulighetsstudie for området.

  Daværende byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) syntes ikke timingen for salget var problematisk, han mente mulighetsstudien ikke kunne legge føringer for kvartalet. Studien fikk en god del oppmerksomhet og handlet blant annet om mulighetene for å sikre alternativ, ikke-kommersiell boligutvikling i kvartalet.

  Urbanium var ikke i kontakt okkupantene eller brukerne av kulturhuset Hausmania i forkant av at de la inn bud. I et brev til kommunen skriver de at de vil se på mulighetsstudien, men lover ingenting angående alternativ boligutvikling.

  Endeveggen i Hausmannskvartalet er blitt et slags landemerke i Oslo, mange kjenner den.
  Heidi Skarnes

  Ellen de Vibe, direktør i plan- og bygningsetaten, har understreket at utbygger vil stå fritt til å bygge den type boliger de selv ønsker.

  – Reguleringsplanen for kvartalet spesifiserer ikke hva slags type boliger som skal bygges, sa hun til Arkitektnytt i høst.

  Urbanium opplyser også i brevet sitt til kommunen at de ønsker å hyre inn et eksternt konsulentfirma for å sikre brukermedvirkning i tråd med reguleringsplanen, samt at de vil ta kontakt med okkupantene.

  Alternativ byrådserklæring

  I byrådserklæringen slår Ap, SV og MDG fast at de ønsker å utrede utvikling av ikke-kommersielle leieboliger. De ønsker også å etablere nye økologiske boligprosjekter med tanke på nye boformer og nye byggemetoder.

  Ole Pedersen mener at mulighetsstudien laget sammen med Eriksen Skajaa arkitekter nærmest er skreddersydd for å nå et slikt mål. Han understreker at de står klare til å samarbeide med kommunen, spør hvordan det er mulig å realisere reguleringsplanen når dagens brukere og beboere er imot salget på nåværende premisser.

  – Hvis de ønsker det, står vi i kvartalet klare til å fullføre jobben sammen med dem. Vi har et ferdig prosjekt klart. Men da er vi avhengige av at de snur, sier Pedersen.

   

  Link til oprindelig artikkel.