Varsler kamp mot salg av Hausmania-kvartalet - Radikal Portal

Foto: Anne-Sophie Ofrim

Det var rett før jul eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo (EBY) la ut deler av Hausmania-kvartalet i krysset Brenneriveien og Hausmannsgate til salgs på Finn Eiendomsmarked. Nå reagerer beboerne i Hausmannsgate 4o, også kjent som «Vestbredden», kraftig på at de er tatt med i salgsprospektet.

— Vi tar total avstand fra prosessen rundt dette salget og vi ønsker ikke å være en del av dette, sier beboerforeningen Vestbredden Vel i en pressemelding.

Kommunen bryter løfter
Salgsframstøtet fra EBY er nå ifølge velforeningen et direkte brudd på lovnader kommunen kom med da de i 2004 kjøpte Hausmania-kvartalet fra Statsskog.

— Planen med kjøpet var at kommunen, i samarbeid med miljøet rundt kvartalet, ønsket å utvikle et kulturelt og byøkologisk pilotprosjekt: Dette salgsframstøtet er derfor et direkte brudd på kommunens egne løfter fra 2004, understrekes det i pressemeldingen.

Kommunen selv hevder selv at de ikke bryter noen løfter, og at planen fortsatt er å utvikle kvartalet i henhold til reguleringsplanen.

— Vi ønsker at kvartalet utvikles som et byøkologisk kulturkvartal i samsvar med reguleringsplanen. Utviklingen av de eiendommene som nå er lagt ut for salg ønsker vi skal skje i regi av private aktører, sier kommunikasjonssjef i EBY, Lena Nesset, til Radikal Portal.

Bundet av reguleringsplanen
Hun understreker at hele kvartalet er bundet av reguleringsplanen for området og at også private aktører må forholde seg til denne.

— Den videre utviklingen er bundet opp av reguleringsplanen og dette er en prosess plan- og byggningsetaten vil følge tett opp. Vi forventer at de som får tilslaget på eiendommene også respekterer reguleringsplanen.

Hun påpeker dog at det kun er kommunen som tar avgjørelsen om hvem som får tilslaget på eiendommene.

— Håpløst privatiseringsprosjekt
Velforeningen mener salgsframstøtet er et forsøk på å finne en enkel løsning på det store boligproblemet som eksisterer i byen i dag.

— Denne prosessen er tydeligvis satt i gang som et håpløst forsøk på å privatisere en langvarig boligpolitisk hodepine, i bytte mot arbeidsro for byens boligmoguler, hevder foreningen.

De understreker dog at man på ingen måte er motstandere av at tomme boliger tas i bruk.

— Vi har full forståelse for kommunens behov for å ta i bruk eiendommer som står tomme og ubrukte. Vi ser derfor med glede på et hvert initiativ som driver fram bærekraftige, brukerstyrte og byøkologiske prosjekter som er underlagt demokratiske prinsipper.

Lavterskel-prosjekt gjennom 15 år
I løpet av de siste 15 årene har folkene bak Vestbredden bygget opp det de selv karakteriserer som et brukerstyrt og selvfinansiert lavterskelprosjekt i lokalene i Hausmannsgate 40. Bruken har således vært i samsvar med den eksisterende reguleringsplanen for kvartalet.

— Vår kollektive eksistens og våre boforhold koster ikke kommunen mer årlig enn driften av et offentlig toalett. Og vi verken mottar eller ønsker å motta noen for for offentlig støtte eller finansiering.

Man understreker også at man ser hele prosjektet som en viktig motvekt til hva som er hverdagen i det kommersielle boligmarkedet.

Vi ser på vårt prosjekt som et alternativ til et kynisk og spekulativt boligmarked ute av kontroll, der byens politikere tilsynelatende er en drivende kraft i en utvikling hvor til slutt kun de velbemidlede i denne byen vil ha mulighet til å eksistere.

Vil fortsette kampen
Ildsjelene bak prosjektet lar seg nå ikke skremme av salgsframstøtet og lover å fortsette kampen mot kommunens salgsplaner.

Vi er ikke redde for å stå ved våre idealer og kommer til å kjempe videre for vår rett til å fortsette som et solidarisk alternativ, uten innblanding fra kapitalsterke private eiendomsspekulanter.

Folket bak «Vestbredden» sier dog at de ønsker å være en del av en konstruktiv løsning .

— Vi ønsker helt klart å være en del av en løsning. Så får vi se om det er banken eller de folkevalgte som vil definere utviklingen av denne byen, påpekes det.

Fra kommunens side blir det understreket at man har fått i oppdrag å gjennomføre salget fra byrådet og at det i siste instans er bystyret som godkjenner salget,

— Vil alltid være ulike oppfatninger
EBY innrømmer at det alltid vil være ulike oppfatninger i forhold til et eiendomssalg og at konflikter ofte ikke være mulig å unngå. Nesset menet dog at man har lært av tidligere problemer rundt eiendommene i Hausmania-kvartalet og at man denne gang har forsøkt å legge til rette for at salget skulle kunne bli utført med så lite bråk som mulig.

— Vi har sett at tidligere konfrontasjoner har vært et resultat av handlinger som har kommet brått på berørte, og har derfor denne gang vektlagt å gå ut med informasjon tidlig for å skape mest mulig forutsigbarhet for alle involverte parter. Dette vil vi fortsette med fram til salget er gjennomført, konkluderer Nesset.

Link til oprindelig artikkel.